Banku augstskola noslēdz sadarbības līgumu ar EY Latvija

25.05.2022.

Š.g. 17.maijā Banku augstskola noslēdza ilgtermiņa sadarbības līgumu ar EY (Ernst&Young), ar mērķi veicināt augstākās izglītības pilnveidošanu un uzņēmējdarbības vides attīstību.

Sadarbība nozīmē EY Latvija, ilgtermiņa atbalstu Banku augstskolai un tās studentiem, ik gadu izveidojot bakalaura un maģistra darbu tēmu datu bāzi (ļaujot augstskolas studentiem iegūt praksē balstītas zināšanas un pētniecības pieredzi), nodrošinot vieslekcijas, 2 mentorus un vismaz 15 prakses vietas un stipendijas Banku augstskolas pēdējo kursu studentiem, katru gadu apbalvojot studiju gada labāko bakalaura un maģistra darbu, kā arī, katra akadēmiskā gada sākumā, nodrošinot Augstskolas studentu dienas EY telpās.

Vizītes laikā, Banku augstskolas rektore Dr. Līga Peiseniece tikās ar vairākiem Banku augstskolas absolventiem, kuri savu karjeru veido EY. Kā rektore minēja, ”Tikties ar absolventiem bija brīnišķīgi. Vienmēr ir prieks redzēt kā un cik profesionāli un pieauguši ir kļuvuši tie, kuri vēl pirms dažiem gadiem apmeklēja lekcijas Banku augstskolā. Pārņem lepnums par mūsu studentiem un absolventiem.”.

EY par noslēgto sadarbību:

“Mēs vēlamies sniegt savu pienesumu, atbalstu, zināšanas un pieredzi, lai papildinātu mācību studijas ar praktisku nozares pieredzi un prasmi, kā arī stiprinātu nozares profesionāļu izaugsmi un attīstību. Mūsu, EY mērķis ir veidot labāku darba pasauli. Mācīšanas veido mūsu pasauli. Tā attīsta talantus, virza karjeru, veido līderus, transformē organizācijās un atnes uzvaras.”

Lai mūsu sadarbība plaukst un turpina zelt arī turpmāk!

EY ir pasaulē vadošais revīzijas, nodokļu, darījumu un konsultāciju pakalpojumu sniedzējs, kurš sniedz būtisku ieguldījumu sakārtotākas darba pasaules izveidē saviem darbiniekiem, klientiem un sabiedrībai kopumā.

Vairāk par EY: ey.com/lv