Banku augstskolā norisinājās vadības personāla kompetenču pilnveide angļu valodā

03.12.2019.

Banku augstskolā no 26. aprīļa līdz 8. novembrim norisinājās vadības personāla kompetenču pilnveide projekta Nr.: 8.2.3.0/18/A/001 – “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” ietvaros.

10 vadības personāla pārstāvji 50 akadēmisko stundu apjomā pilnveidoja savas angļu valodas prasmes. Mācību rezultātā ir uzlabotas spējas angļu valodā komunicēt akadēmiskajā sabiedrībā starptautiskā līmenī, uzstāties ar ziņojumiem, prezentācijām. Pēc mācībām visi augstskolas vadības pārstāvji saņēma valodu mācību centra sertifikātu par angļu valodas līmeņa pilnveidi.

Vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Banku augstskolu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.: 8.2.3.0/18/A/001. īstenošanu tika parakstīta 2018.gada 11.septembrī un projekta īstenošanas laikā ir notikušas jau vairākas personāla kompetenču pilnveides apmācības un diskusija par Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidi.