Banku augstskolā līdz 25.01.2021. studijas notiek attālināti

08.01.2021.

Sakarā ar ārkārtas situācijas pagarināšanu Latvijā COVID-19 infekcijas ierobežošanai augstākās izglītības studiju īstenošana Banku augstskolā joprojām turpinās tikai attālināti līdz pat 2021. gada 25.janvārim. Par turpmākiem termiņiem attālinātā studiju procesa īstenošanā informācija sekos atbilstoši valdības lēmumiem.

Aizvadītā gada noslēgumā esam papildinājuši “Banku augstskolas attālināto studiju procesa kvalitātes standartus 2020./2021.akadēmiskajam gadam”. Attālināto studiju pilnveidē ir aktīvi iesaistījusies Banku augstskolas studentu pašpārvalde, kuras sniegtie priekšlikumi attālināto studiju kvalitātes standartu papildināšanai ir integrēti šajā dokumentā. Esam pateicīgi studentiem par šo sadarbību, kas ļauj mums operatīvi pilnveidot mūsu kopīgo ikdienu – aicinām iepazīties ar “Banku augstskolas attālināto studiju procesa kvalitātes standartiem 2020./2021.akadēmiskajam gadam”: studentiem un docētājiem.