Banku augstskolā lekcijas lasa Šveices Biznesa skolas vadošie pasniedzēji

22.12.2014.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētās grantu shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” apakšprojektu ietvaros Banku augstskolas studentiem ir iespēja piedalīties starptautiski atzītu pasniedzēju lekcijās. Šogad decembrī Latvijā viesojās Šveices Biznesa skolas (SBS) pasniedzēji un vadošie pētnieki Karls-Gustavs Malmstroms ar lekcijām  „Starptautiska finanšu vadība” , Karls Olsens ar lekcijām „Organizācijas vadība” un Thierry Kīfers ar lekcijām „Projektu vadīšana”.

Projekta mērķis ir piesaistīt ārzemju pasniedzējus un pētniekus bakalaura studiju programmai „Finanses” un maģistra studiju programmai „Starptautiskās finanses un banku darbība”, pilnveidojot studiju programmas un veicinot pieredzes apmaiņu starp Latvijas un Šveices pētniekiem. No 2014.gada oktobra līdz 2015. gada jūnijam Banku augstskola kopumā īsteno 17 apakšprojektus, kuru laikā augstskolā ar lekcijām uzstājas divpadsmit SBS vadošie pētnieki. Projekta ietvaros SBS pasniedzēju lekciju tēmas ir saskaņotas ar studiju programmās „Finanses”  un „Starptautiskās finanses un banku darbība”, apgūstamo saturu.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansētās grantu shēmas “Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” apakšprojektu ietvaros 2014. gada oktobrī un novembrī jau veiksmīgi noritējušas četru SBS pasniedzēju vizītes: Karla Olsena vadītās lekcijas „Pārdošana un starpkultūru komunikācija”, Berta Wolfa lekcijas „Jaunu uzņēmumu dibināšana”, „Bizness pasaules ekonomikā”, Kasandras Budlongas lekcijas „Biznesa komunikācija” un Heinriha Furera lekcijas „Komunikācijas prasmes biznesā”.

Karls Olsens, kas šoruden Banku augstskolā ar lekcijām viesojies jau divas reizes, ir gandarīts par Banku augstskolas studentu lieliskajām angļu valodas zināšanām, par jauniešu aktivitāti un diskusijām lekcijās, kā arī prasmi argumentēt savu viedokli. Priecē, ka šogad Banku augstskolā studē vairāk internacionālo studentu nekā pērn, līdz ar to Latvijas studentiem ir iespēja pilnveidot valodas zināšanas, starpkultūru komunikāciju, kā arī iepazīt citu pasaules tautu kultūru.

Banku augstskola un Šveices Biznesa skola (SBS) kopīgi realizē divas studiju programmas – bakalaura studiju programmu „Finanses” un maģistra studiju programmu „Starptautiskās finanses un banku darbība”.

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378