Banku augstskola – Labās prakses augstskola

17.10.2022.

Ja augstskola ir “Study in Latvia Best Practice University”, tas apliecina to, ka augstskola atbilst labas vadības un ministrijas izvirzītajiem kritērijiem starptautisko studentu atbildīgai piesaistei un kvalitatīvu studiju nodrošināšanai. Ar prieku varam paziņot, ka Banku augstskola ir viena no 15 Latvijas augstskolām, kura š.g. 22.septembrī parakstīja Labās prakses memorandu. Dokumentu parakstīja arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Šis svarīgais notikums apliecina, ka Banku augstskola ir par ētisku principu ievērošanu un augstas kvalitātes studiju procesa nodrošināšanu ārvalstu studentiem! Mēs apņemamies ievērot līguma kritērijus, principus, kā arī veicināt labo praksi ārvalstu studentu piesaistē un studiju procesa norises kvalitatīvā norisē. Mēs solam ievērot ētikas un godprātības principus, mārketinga un reklāmas kampaņu aktivitātēs, kas vērstas uz ārvalstu reflektantiem, sniedzot tikai un vienīgi patiesu informāciju.

Vienošanās par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā tika noslēgta uz 3 gadiem. Reizi gadā komisija pārskatīs principu un kritēriju ievērošanu Banku augstskolā, kā arī pārējās 14 Latvijas augstskolās, kuras ieguva šādu pašu titulu – “Study in Latvia Best Practice University”.

LABĀS PRAKSES sertifikāts.