Banku augstskola kopā ar Ukrainas kolēģiem sagatavo grāmatu akadēmiskajam personālam

19.02.2021.

Sekmīgi noslēgusies 2020./2021. akadēmiskā gada pirmajā semestrī organizētā Banku augstskolas docētāju sadarbība ar Odesas tirdzniecības un ekonomikas institūtu (Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics).

Pēc iepriekš saskaņotas programmas sadarbība ar Odesas tirdzniecības un ekonomikas institūtu tika īstenota gan kā jaunas iespējas profesionālajai un zinātniskajai kvalifikācijai, gan tika novadītas lekcijas tiešsaistē. Šajā pieredzes apmaiņā iesaistījās seši Ukrainas kolēģi un četri Banku augstskolas profesori. Apkopojot zinātniskās izstrādes un iegūto pieredzi, tika kopīgi sagatavota un recenzēta jauna grāmata.

No Banku augstskolas puses grāmatas redaktore ir Banku augstskolas profesore Dzintra Atstāja – “Kolēģu entuziasms šajā projektā apliecināja, ka arī pandēmija nav šķērslis starptautiskai zināšanu papildināšanai un sadarbības stiprināšanai.”

Augstskolu akadēmiskajam personālam paredzētais zinātnisko publikāciju izdevums  KNOWLEDGE MANAGEMENT COMPETENCE FOR ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE OF PROFESSIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT apskatāms šeit:  https://zenodo.org/record/4454180#.YC_BaNgzbIV