Banku augstskola izvēlas iekļauties Latvijas Universitātes ekosistēmā

29.11.2022.

Šodien, 29. novembrī, Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks, Banku augstskolas (BA) rektore Līga Peiseniece un abu augstskolu padomes parakstīja nodomu līgumu par BA integrāciju Latvijas Universitātes ekosistēmā.

Augstskolu reformas mērķis ir stiprināt zinātni un uzlabot augstākās izglītības kvalitāti. Zinātnes universitātes savienošanās ar stipru nišas izglītības augstskolu palīdz sasniegt abus.

Nodomu līguma par Banku augstskolas (BA) integrāciju Latvijas Universitātes (LU) ekosistēmā parakstīšana.

© Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

No kreisās: LU padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš; LU rektors Indriķis Muižnieks; BA rektore Līga Peiseniece; BA padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis.

“Esam vienojušies par ļoti perspektīvu mērķi – mums ir daudz kopīgu interešu, un sadarbība ļaus mums izveidot Baltijas mēroga konkurējošu biznesa skolu, kas būs orientēta uz plašāku iesaistīto pušu loku. Bizness sadarbībā ar citām fakultātēm nesīs gan zinātniskus sasniegums, gan labklājību un ekonomisku attīstību,” nodomu līguma parakstīšanas procedūrā teica LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Lai pieņemtu izsvērtu un pārdomātu lēmumu, kurā no zinātnes universitātēm integrēties, BA veica rūpīgu analīzi piesaistot ekspertus, saskaņojot darbības ar finanšu nozari.

BA padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis: “Finanšu nozares ietekme uz tautsaimniecību ir nozīmīga. Banku augstskola sagatavo augstu novērtētus un pieprasītus speciālistus. Tāpēc īstenojot integrāciju zinātnes universitātē, mums bija svarīgi saglabāt finanšu izglītības kvalitāti un ievērot labas korporatīvas pārvaldības standartus, lai tas ir pienesums visai Augstskolu reformai. Izvēloties partneri, mums bija svarīga izpratne, ka Banku augstskola nav līgava ar pūru, bet tas ir nozīmīgs finanšu un biznesa kompetences centrs ar ambīciju paplašināt darbību visā Baltijas reģionā.”

Integrācijas rezultātā tiks saglabāti gan Banku augstskolas zīmols, gan augstskolas autonomija, gan tiesības izvēlēties akadēmisko personālu, gan tās konkurētspējīgās studiju programmas un sadarbības līgumi ar citām augstskolām, kas nodrošina starptautiski atzītus diplomus. Tiks attīstīti Banku augstskolas zinātnisko pētījumu virzieni finanšu, ilgstspējas, kiberdrošības u.c. jomās.

BA rektore Līga Peiseniece apstiprina: “Pārdomāta un izsvērta procesa rezultātā, mēs nonācām pie lēmuma, ko teju vienbalsīgi atbalstīja BA Senāts un Satversmes sapulce – mēs kopīgi redzam finanšu izglītības attīstību sinerģijā ar LU. Apvienojot Banku augstskolas līdzšinējos sasniegumus ar LU atbalstu Banku augstskolas nākotnes redzējumam, ieguvēji pirmām kārtām būs studenti! Redzam attīstības potenciālu kā finanšu izglītības līderis un kompetences centrs, un LU to atbalsta.”

Šodien parakstītais līgums paredz, ka puses savstarpēji koordinēs sagatavošanās darbus, lai izstrādātu potenciālo BA integrācijas Latvijas Universitātes ekosistēmā plānu un piesaistītu finansējumu tā īstenošanai, t.sk. konsolidācijas projekta sagatavošanu un iesniegšanu Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma iegūšanai, kuru plānots pabeigt līdz 2025. gada 31.augustam.


Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.

Par Banku augstskolu

Banku augstskola ir valsts dibināta, starptautiski atzīta augstākās izglītības iestāde, kas jau 30 gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 12 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos latviešu un angļu valodā.

Banku augstskola Latvijas tautsaimniecībai ir devusi vairāk nekā 12 000 absolventu, no kuriem daudzi ir Latvijā un Eiropā plaši atpazīstamu uzņēmumu vadītāji un nozaru eksperti.