Banku augstskola gatavojas “Karjeras diena 2024” pasākumam

28.01.2024.

2024.gada 13. februārī no plkst. 08:30 līdz plkst. 15:50 Banku augstskolā, Kr.Valdemāra ēkā 161 notiks ikgadējais Banku augstskolas organizētais pasākums „Karjeras diena 2024”.

Šoreiz organizējam Karjeras dienu ar moto:
 “Karjeras diena 2024” – strādā finanšu un biznesa vadības specialitātēs Banku augstskolas apkārtnē.

Pasākuma „Karjeras diena 2024” mērķa auditorija:

  • Banku augstskolas 1., 2. un 3.kursa studenti, kuri studē profesionālās bakalaura studiju programmās: “Biznesa procesu vadība”, „Finanses” ; ”Starptautiskās finanses”; “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” (kopīga studiju programma ar RTU), īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Grāmatvedība un finanses”;
  • pasākumā var piedalīties arī Banku augstskolas vecāko kursu bakalaura studenti, maģistranti un absolventi.

Lai piesaistītu jauniešus darbam finanšu nozarē un biznesa vadībā Latvijā, Karjeras dienā aicinām piedalīties arī vidusskolēnus (11.-12.klases).

PIETEIKŠANĀS SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM LĪDZ  11. FEBRUĀRA PLKST. 23:45,
AIZPILDOT PIETEIKUMA ANKETU!

Pasākuma mērķis: veidot ciešāku sadarbību starp augstskolu un darba devējiem, kuri atrodas Banku augstskolas tuvumā, informēt studentus un arī vidusskolēnus par nozares uzņēmumiem, par situāciju darba tirgū, un arī par piedāvātajām prakses un darba vietām, karjeras attīstības iespējām.

Pasākumā satiksiet: AAS “BTA Baltic Insurance Company”, Accenture Baltics, Swedbank Latvija, Apdrošināšanas sabiedrība ERGO, Luminor Bank, SIA “Cabot Latvia , Deloitte Latvia , ASAP Promo, KPMG Baltics SIA, Maxima Latvija, SIA “MSC Shared Service Center Riga”, Roche, SIA Tietoevry Latvia un Latvijas Republikas Valsts Kontrole, kā arī BAFF stipendiju programmu un SIA “Alma Career Latvia (Iepriekš – SIA “CV – Online Latvia”). 

Pasākuma norise:

Pasākuma I daļa  08:30 – 09:30

Finanšu nozares un uzņēmējdarbības attīstības tendences un studentu iespējas strauji veidot savu karjeru Latvijā  

(Banku augstskolas rektores L. Peisenieces uzstāšanās, Konferenžu zālē)

09:30 – 10:00

Darba devēju prezentācijas latviešu valodā (Konferenču zālē)

(2 prezentācijas)

10:00 – 10:30

Darba devēju stendi, baneri, galdiņi

Dalībnieku individuālās tikšanās pie darba devēju stendiem/baneriem/galdiņiem (1.stāva vestibilā)

10:30 – 12:00  Darba devēju prezentācijas latviešu valodā (Konferenču zālē)
12:00 – 13:00

Darba devēju stendi, baneri, galdiņi

Dalībnieku individuālās tikšanās pie darba devēju stendiem/baneriem/galdiņiem (1.stāva vestibilā)

12:00 – 13:00 Pusdienu pārtraukums
Pasākuma II daļa 13:00 – 14:00 Darba devēju prezentācijas latviešu valodā (Konferenču zālē)
14:00 – 14:30 Darba devēju stendi, baneri, galdiņi Dalībnieku individuālās tikšanās pie darba devēju stendiem/baneriem/galdiņiem (1.stāva vestibilā)
 14:30 – 15:30 Nobeiguma aktivitātes (aptaujas, viktorīna, balvas) un informatīvs seminārs par CV un motivācijas vēstulēm un par prakses/ darba intervijām (Konferenču zālē).

Lai pasākums būtu saistošs gan Banku augstskolas studentiem, gan vidusskolēniem, darba devēji tika aicināti savās prezentācijās iekļaut informāciju ne tikai par uzņēmumu un nozari, kurā tas darbojas un par darbības virzieniem, bet galvenokārt – par profesijām, un amatiem un prakses/darba pozīcijām, kas ir un būs aktuālas arī tiem jauniešiem, kuri vēl tikai uzsāks savas studiju gaitas.

Prezentācijās tiks iekļauta arī informācija par praktikantu pienākumiem, studentiem nepieciešamām kompetencēm prakses pienākumu veikšanai, darba devēja prasībām praktikantu darba organizēšanai (klātienē vai attālināti), iespējām praktikanta darba apmaksai un par darba un karjeras iespējām pēc prakses beigām.

Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāta arī iespēja izaicināt sevi spēlē “Iepazīsti uzņēmumus!”, tā sarunas laikā pie uzņēmuma stenda, banera vai galdiņa iepazīstot uzņēmumu darbību vēl niansētāk.

Informatīvais plakāts skolām: Atvērt!

*Vienas prezentācijas ilgums – līdz 15 minūtēm.
*Darba devēju, kuri piedalīsies Karjeras dienā, saraksts tiks precizēts februāra sākumā.