Banku augstskola EDUNIVERSAL 2022 novērtējumā saņem trīs Izcilības Palmas

21.11.2022.

Banku augstskola otro gadu pēc kārtas EDUNIVERSAL reitingā novērtēta ar trim Izcilības Palmām. “Trīs Izcilības Palmas” – “Palmes of Excellence” apliecina, ka tā ir izcila biznesa skola ar starptautisku ietekmi. Banku augstskola piedalās EDUNIVERSAL reitingā kopš 2007.gada, un ir izraudzīta 1000 labāko Biznesa skolu vidū. EDUNIVERSAL Starptautiskā zinātniskā komiteja (SZK) labāko biznesa skolu oficiālo atlasi pasaulē ir izveidojusi saskaņā ar kvotu metodi, izmantojot gan kvantitatīvus, gan kvalitatīvus rādītājus.

Izvēlētās skolas ir sadalītas piecos izcilības līmeņos – Palmes of Excellence. Palmas līmenis tiek piešķirts katrai skolai saskaņā ar SZK izveidoto kritēriju kopumu, kas galvenokārt ir internacionalizācijas kritēriji, piemēram, akreditācija, dalība reitingos, dalība akadēmiskajās vai profesionālajās asociācijās vai partnerattiecībās. Biznesa skolai piešķirtais novērtējums tiek pārskatīts katru gadu, lai sniegtu sabiedrībai objektīvu un aktualizētu augstskolas novērtējumu.

Papildus iepriekš minētajam, EDUNIVERSAL izskata arī maģistra studiju programmas, kas iesniegtas novērtēšanai. Maģistra studiju programmu vērtējumā būtisks ir studentu viedoklis. Saskaņā ar EDUNIVERSAL 2022 atlases rezultātiem, Banku augstskolas īstenotā studiju programma “International Finance and Banking”, ierindojas 10. vietā kategorijā Corporate Finance, Austrumeiropā.

Banku augstskolas rektore Dr. Liga Peiseniece uzsver, ka EDUNIVERSAL novērtējums atspoguļo visas augstskolas zināšanu ekosistēmas ieguldījumu nepārtrauktā augstas kvalitātes izglītības piedāvājuma attīstībā.