Banku augstskola – daļa no Baltijas universitāšu programmas

29.03.2023.

Baltijas universitāšu programma (BUP, The Baltic University Programme) ir viena no lielākajām universitāšu sadarbības programmām pasaulē, kurā piedalās aptuveni 90 universitātes Baltijas jūras reģionā, kas sadarbojas izglītības un pētniecības jomā ilgtspējīgas attīstības un demokrātijas jomā. 2022.gada nogalē, Banku augstskola atjaunoja savu dalību programmā, kas nozīmē, ka Banku augstskolas pētnieki, kā arī jaunie pētnieki varēs turpināt izmantot dažādas sadarbības iespējas, programmas, dalības konferencēs, un daudz citu noderīgu iespēju pilnveidoties un popularizēt kā sevi, savus projektus, tā arī Banku augstskolu. Jāpiemin, ka katru gadu notiek konkurss par labāko promocijas darbu ilgtspējas jomā un 2019. gadā šajā nominācijā sociālajās zinātnēs uzvarēja Banku augstskolas Asoc.prof. N.Cudečkas-Puriņas promocijas darbs “Ensuring municipal waste management sustainability by administration of landfill management companies”.  

 Iespējas, ko sniedz dalība Baltijas universitāšu programmā jau ir izmantojuši vairāki Banku augstskolas pētnieki.  

Lektore Inga Uvarova par pieredzi konferencē “Sustainable Consumption and Production: How to make it possible”: 

2022.gada nogalē piedalījos starptautautiskā konferencē “SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION: HOW TO MAKE IT POSSIBLE”, ar ziņojumu  “THE CIRCULAR ECONOMY PRINCIPLES AND PERSPECTIVES OF THEIR ADOPTION INTO COMPANIES”. Šo konferenci organizēja Kauņas tehnoloģiju universitāte sadarbībā ar Baltijas Universitāšu programmu. Konference bija par man aktuālu pētniecisko tēmu un tajā bija iespēja noprezentēt sava pētījuma rezultātus, kā arī popularizēt mūsu pētniecības projektu “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim. 

Banku augstskola ir Baltijas Universitāšu programmas biedrs, un mums kā biedriem bija iespēja šajā konferencē piedalīties bez maksas. Tā patiesi ir vērtīga iespēja starptautiskā līmenī tikties ar citiem pētniekiem, politiķiem un praktiķiem, kur diskutējām par ilgtspējas, zaļā biznesa un aprites ekonomikas tēmām. Šajā konferencē piedalījās augsta līmeņa politiķi un Lietuvas valdības pārstāvji. Ilgtspējas un aprites ekonomikas jautājumu tālāka izpēte un zināšanu popularizēšana ir viena no Baltijas Universitāšu programmas biedru prioritātēm, kas cieši sasaucas ar Banku augstskolas pētnieciskajām prioritātēm un manām pētnieciskajām interesēm. 

Baltijas Universitāšu programma kopumā ir vērtīgs sadarbības tīkls ar starptautiskiem kolēģiem, kas mums ļauj kopīgi veidot jaunas zināšanas par ilgtspēju. 

 Banku augstskolas profesore Dzintra Atstāja: 

Baltijas universitāšu programmā aktīvi darbojos kopš 2005. – 2017. gadam. Tas palīdzēja izstrādāt jaunus un mūsdienīgus studiju kursus, apgūt modernas mācību metodes, veicināja pieredzes apmaiņu ar citu Baltic University Programme partneraugstskolu mācībspēkiem. Priecājos par kolēģiem, kas izmantojuši šo iespēju jau līdz šim un turpinās iesākto.  

Banku augstskolas absolvents Jēkabs Dambergs par dalību programmā: 

Man dalība Baltic University Programme atvēra durvis uz jaunu pasauli, kur prioritāte ir ilgtspējīga attīstība un efektīva resursu izmantošana. Pirmo reizi saskāros ar šo programmu BUP organizētā 2 nedēļu burāšanas braucienā pa Ziemeļu un Baltijas jūrām, kas bija ne tikai fantastisks piedzīvojums, bet arī deva iespēju satikt jaunus draugus no visas pasaules, ar kuriem vēl joprojām uzturu kontaktu. Turpmākos gadus turpināju piedalīties citos BUP organizētos projektos un konferencēs, kur tikai paplašināju savu zināšanu un kontaktu loku. Gadu laikā iegūtā pieredze no šīs programmas ir aizvedusi mani tālos ceļos, par kuriem iepriekš iedomāties nevarēju. Viss sākās vien ar nevainīgu piedalīšanos burāšanas braucienā.  

Vairāk informācijas par programmu: 

https://www.balticuniv.uu.se/about-us/ 

https://www.balticuniv.uu.se/about-us/become-a-participating-university