Banku augstskola būtiski kāpinājusi sniegumu “U-Multirank” augstskolu reitingā

22.09.2021.

Banku augstskola starptautiskajā augstskolu reitingā “U-Multirank” 2021. gadā ir paaugstinājusi savu novērtējumu četrās kategorijās, un kopumā ir novērtēta kā viena no labākajām augstskolām Latvijā. Tik augsts novērtējuma kāpums, salīdzinot ar citām Latvijas augstākās izglītības iestādēm, starptautiskajā “U-Multirank” reitingā šajā gadā ir tikai Banku augstskolai.

Banku augstskolas rektore dr. Līga Peiseniece:

“Esam augstu novērtēti starptautiskā salīdzinošā reitingā! Banku augstskolas vērtējums “U-Multirank” reitingā ir atbilstošs augstskolas studiju un zinātniskās darbības nepārtrauktai pilnveidei. Reitings parāda, ka mums rūp katra studenta izaugsme un spējam nodrošināt individualizētu pieeju augsta līmeņa finanšu speciālistu un vadītāju sagatavošanā. Reitings ir augstu novērtējis mūsu studiju programmu unikalitāti un internacionalizācijas spējas. Pēdējos gados esam spējuši būtiski uzlabot savu sniegumu gan starptautiskajā sadarbībā, gan reģionālajā attīstībā. Esmu pateicīga ikvienam augstskolas docētājam, kurš neatlaidīgi pilnveido savu kvalifikāciju, attīsta mūsu studentu kompetences un veic zinātnisko darbību starptautiskā līmenī, tādējādi attīstot gan Latvijas, gan starptautisko zināšanu apmaiņu un sadarbību! Pateicos arī ikvienam augstskolas darbiniekam, kurš ar savu darbību veicina augstskolas attīstību!”

Starptautiskajā reitingā “U-Multirank” katra augstskola saņem vērtējumus vairākās kategorijās, t.i., studijas, pētniecība, iesaiste reģionālajā attīstībā, zināšanu pārnese, internacionalizācijā. Latvijas augstskolas labāko sniegumu parāda starptautiskajā sadarbībā un reģionālajā iesaistē. Kopumā starp Latvijas augstākās izglītības iestādēm visvairāk “A” līmeņa vērtējumu ir Rīgas Tehniskajai universitātei (13), Banku augstskolai (10) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai (10). Banku augstskola šogad saņēmuši par četriem “A” līmeņa vērtējumiem vairāk nekā iepriekšējā gadā.
www.umultirank.org/university-rankings/top-performing-universities/2021/

“U-Multirank” ir pasaulē pilnīgākais augstskolu reitings, kas veidots saprotami un noderīgi svarīgākajiem tā lietotājiem – potenciālajiem studentiem, kuri var izvēlēties studiju vietu, vērtējot konkrētas zinātnes un studiju jomas katrā augstskolā, katrā valstī, kas piedalās reitingā. Piešķirot vērtējumu, “U-Multirank” izmanto gan pašu augstskolu sniegtu informāciju, gan dažādu datubāzu informāciju, aptaujas. Šogad reitingā iekļauta informācija par 1948 augstākās izglītības iestādēm pasaulē, reitingā piedalās 21 Latvijas augstskola.

Ieskats Latvijas augstskolu “U-Multirank” reitingā 2021. gadā šeit: LV-Country-report-2021.