Banku augstskolā ar vieslekciju uzstājas Hans Martin Rugstad

23.03.2017.

23.martā, starptautiskā biznesa vadības studiju virziena studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes projekta ietvaros Banku augstskolā viesojās Norvēģijas “University College of Southeast Norway” vieslektors Hans Martin Rugstad. Banku augstskolas studentiem un citiem interesentiem bija iespēja apmeklēt viņa publisko lekciju “Ziemeļvalstu ekonomiskā un politiskā sistēma”.

Projekts tiek finansēts Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes „Stipendijas” ietvaros. Dalība projektā nodrošina attīstību internacionālā dimensijā, sniedzot iespējas gan studentiem, gan arī akadēmiskajam personālam iegūt starptautisko pieredzi.