Bakalaura studiju programmu absolventu nodarbinātības monitorings

21.07.2020.

Ar lepnumu Jūs iepazīstinām ar Izglītības un zinātnes ministrijas bakalaura studiju programmu absolventu nodarbinātības monitoringu.

Pētījums atkārtoti apliecina, ka Banku augstskolas bakalaura studiju programmu absolventi ir pieprasīti un konkurētspējīgi darba tirgū.
Augsta nodarbinātība (2017) – 90,2 % – viens no svarīgākajiem mūsu augstskolas rādītājiem mūsu ilgtermiņa stratēģijā
Augsti ienākumi gadā (2017) – 15 908 EUR vidējie svērtie ienākumi

Aicinām iepazīties ar IZM pārskatu par absolventu nodarbinātības monitoringu arī detalizētāk.

Sadarbība ar darba devējiem mums vienmēr ir bijusi nozīmīga un aktuāla. Esam pagodināti, ka katru gadu augstskola un tās programmas ieņemt godpilnas pozīcijas darba devēju topos.