BA docētāji piedalās Erasmus+ mobilitātes programmās Francijā un Beļģijā

21.12.2021.
Beļģijas pieredze
Banku augstskolas ilggadējie un ciešie sadarbības partneri University Colleges Leuven-Limburg uzaicināja piedalīties starptautiskajā biznesa nedēļā Lēvenē no 6. līdz 10.decembrim. BA docētāji Airita Aksjoņenko un Eduards Aksjoņenko piekrita izaicinājumam un pieteicās dalībai ar lekcijām:

Airita Aksjoņenko

  • Basic principles of management (planning + work flow task)
  • Marketing section within business plans
  • Perception of colors in marketing

Eduards Aksjoņenko

  • E-commerce and E-business – basics
  • Business models in the digital environment
  • Strategic Management – corporate level strategies (including case study)

Biznesa nedēļa sākotnēji bija paredzēta pilnībā klātienē, tomēr, neilgi pirms pasākuma decembra sākumā, tā tika transformēta par pilnīgi digitālu pasākumu, un sadarbībā ar visiem iesaistītajiem pasniedzējiem no dažādām pasaules valstīm, īstenojās iespaidīgs virtuālais pasākums, kas sasniedza visus izvirzītos mērķus!

Airita un Eduards varēja veiksmīgi īstenot astoņu stundu biznesa vadības studiju kursus ar īpaši mācību programmām pielāgotām tēmām – katrs trijām dažādām studentu grupām. Atzinīgi novērtēts uzņemošās izglītības iestādes organizatoriskais darbs, elastība un laipnība no administratīvās un uzņemošo docētāju-kolēģu puses. BA docētāji ir vienisprātis – mobilitātes pasākums bija izdevies!

Virtuālās biznesa nedēļas norisei nebija nekādu šķēršļu īstenot atvēršanas un noslēgšanas ceremoniju, kas iekļāva katras augstskolas prezentāciju, vairākas “digitālā apaļā galda” diskusijas, daloties ar pasniegšanas pieredzi darbā ar dažādām grupām, augstskolām un valstīm, kā arī pētniecības un studentu piesaistes metodēm.

Tika pat nodrošināta virtuālā tūre pa Lēveni, neformālais kokteiļu vakars un viesošanās pie vairākiem uzņēmumiem ekskursijas un pieredzes izzināšanas veidā.

Francijas pieredze

Savukārt 2021. gada novembra nogalē trīs Banku augstskolas pasniedzēji – Airita Aksjoņenko, Vilhelmīne Brauna un Eduards Aksjoņenko devās docētāju pieredzes apmaiņas mobilitātē pie ikgadēja sadarbības partera – IPAG Business School, lai 4 dienas piedalītos starptautiskajā biznesa nedēļā “IPAG’s International Week”, kurā piedalījās arī docētāji no citām Eiropas savienības valstīm.

Šīs biznesa nedēļas fokuss bija vērsts uz ilgtspējīgiem risinājumiem augstākajā izglītībā – idejas, modeļi, to izvērtējams un praktiskais piemērs Francijā un pasaulē. Biznesa nedēļa paralēli notika IPAG divās filiālēs – Parīzē un Nicā. Lai nodrošinātu līdzsvaru un dažādas ekspertīzes pieejamību studentiem – pasniedzējiem ieteica doties tieši uz Nicas augstskolas pārstāvniecību, kur BA pārstāvji satika un iepazinās ar lieliskiem kolēģiem un studentiem no visas pasaules.

Īpaši jāuzsver un jāapsveic Airita Aksjoņenko – kas savā pirmajā ERASMUS+ docētāju mobilitātē ne tikai sasniedza mērķus, bet arī sagatavoja spēcīgu komandu, kas ieguva uzvarētāja titula godu un kuras risinājums iedvesmoja IPAG studentus, akadēmisko un administratīvo personālu un ikvienu mobilitātes nedēļas žūrijas locekli. Starptautisko studentu komanda nāca klajā ar risinājumiem, kurus var praktiski ieviest gandrīz jebkurā augstskolā, lai risinātu energo-ekonomijas, apgaismojuma, ūdens patēriņa un atkritumu samazināšanas jautājumus, ko palīdzēs īstenot sagatavotās AGILE projektu vadības iestrādnes un tas ir gatavs ietvars ar Ganta diagrammām, mērķiem, piešķirtajiem resursiem, veiktspējas rādītājiem un termiņiem.

SECINĀJUMI

Personīgie ieguvumi:

  1. Gandarījums par vairoto zināšanu kapitālu starptautiskajā vidē.
  2. Jaunas idejas Banku augstskolas ilgtspējas nodrošināšanā, ar kurām tiks iepazīstināta augstskolas vadība.
  3. Starptautiskas sadarbības īstenošana un gatavība iesaistīties jaunos zinātniskajos projektos.
  4. Pieredzes gūšana, kas tiks izmantota Banku augstskolā studijās un pētniecībā.

Lai arī hibrīda un tīras tiešsaistes mācību metodes un augstākās izglītības studijas kā formāts Airitai, Vilhelmīnei un Eduardam ir pazīstams un tiek asināts gandrīz katru dienu – iegūtā pieredze tiks izmantota Banku augstskolas arvien efektīvāka mācību procesa īstenošanā, darbu vadīšanā un pētniecībā. Virtuālā nedēļa pavisam noteikti iedvesmo un apliecina, ka šāds pasākuma formāts ir kvalitatīvs, ja pareizi tiek vadīts un organizēts.

Eduards un Airita:

“Mēs izvēlējāmies piedalīties mobilitātē, lai ar savām zināšanām vadībā, mārketingā, biznesā digitālajā vidē un veiksmīgas multi-kulturālas saskarsmes īstenošanā varam dalīties ar plašāku auditoriju, veicināt pieredzes apmaiņu starp izglītības iestādēm un iesaistītajiem pasniedzējiem, kā arī aprobēt jaunas mācību metodes, kuras ikdienā varam izmantot darbā ar Banku augstskolas studentiem un Erasmus+ apmaiņas programmas studentiem.

Iesakām un iedrošinām piedalīties arī citus kolēģus ERASMUS+ mobilitātēs klātienē un attālināti, jo tas veicina pieredzes apmaiņu, starptautiskā zināšanu kapitāla vairošanu, pārstāvētās augstskolas atpazīstamību, kā arī digitālo, savas jomas ekspertīzes un pedagoģisko prasmju pilnveidošanu. Paldies Banku augstskolai un ERASMUS+ programmai par šo iespēju nodrošināšanu!”