Augstākās izglītības padomē strādās BA profesore Tatjana Volkova

21.01.2021.

Augstākās izglītības padome jaunā sastāvā šodien, 21.01.2021., ir saņēmusi Saeimas atbalstu. Turpmāk sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) augstākās izglītības nozares stratēģiskā virzība būs šodien apstiprināto ekspertu – nozares pārstāvju rokās, kuru vidū ir arī Banku augstskolas profesore Tatjana Volkova: “Augstākās izglītības padomes uzdevumi nākamajā periodā būs jaunās augstākās izglītības koncepcijas izstrāde, aktīva līdzdalība normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī sadarbība ar visām ieinteresētajām pusēm augstākās izglītības kvalitātes pilnveidošanā un tās pieejamības nodrošināšanā.”

Profesore Tatjana Volkova Banku augstskolā strādā kopš 1998.gada. No 2006. līdz 2011. gadam T.Volkova bija Banku augstskolas rektore, pirms tam strādājusi arī prorektores amatā.  Šobrīd T.Volkova turpina darbu kā profesore, lasot lekcijas tādos studiju kursos kā “Stratēģiskā vadīšana” un “Uzņēmumu biznesa modeļi”.

Augstākās izglītības padome (AIP) ir Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina lēmumu pieņemšanu par augstāko izglītību. AIP apstiprina Saeima uz četriem gadiem trīspadsmit locekļu sastāvā. Izglītības un zinātnes ministrs kā Augstākās izglītības padomes loceklis pārstāv padomi valdības sēdēs.

Vairāk: https://lvportals.lv/dienaskartiba/324083-saeima-apstiprina-augstakas-izglitibas-padomi-2021