Augstākas izglītības padome saskaņo BA iekļaušanos LU ekosistēmā

28.12.2022.

Augstskolu reforma – nav uzdevums, kuru var īstenot pēc vienas formulas, jo katra augstskola ir atšķirīgā situācijā. Mēs iepazināmies ar Banku augstskolas veikto izpēti, un jāpiekrīt argumentam, ka iekļaušanas Latvijas Universitātes ekosistēmā, saglabājot autonomiju, var dot pienesumu izglītības kvalitātes attīstībai, informē Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs Andris Teikmanis. 

Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdē 22. decembrī vērtēja plānu par Banku augstskolas (BA) integrāciju Latvijas Universitātes (LU) ekosistēmā. Sēdē AIP locekļi uzklausīja BA un LU pārstāvju viedokļus un lēma par labu abu augstskolu integrācijai, saglabājot Banku augstskolas autonomiju LU ekosistēmā.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsver: „Augstākās izglītības un zinātnes nozaru attīstība ir tieši atkarīga no tā, cik spējīgi mēs būsim strauji risināt šo nozaru attīstības izaicinājumus un pieaugošās vajadzības. Nozares ir globālas, jo mēs esam daļa no Eiropas un pasaules augstākās izglītības un zinātnes telpas, kur konkurence par talantiem un resursiem tikai pieaug. Šādos apstākļos tas prasa aktīvu rīcību, tāpēc novērtējam, ka Latvijas Universitāte un Banku augstskola rīkojas proaktīvi un ir atradušas veiksmīgu integrācijas risinājumu. Tas ir priekšnoteikums augstākās izglītības un zinātnes izcilības nodrošināšanai. Izvēlētais risinājums, Banku augstskolai iekļaujoties Latvijas Universitātes ekosistēmā, atbilst valsts prioritātēm un saskan ar galvenajiem valsts politikas mērķiem par augstākās izglītības un pētniecības resursu racionālu izmantošanu.”

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece uzsvēra, ka BA vēlas īstenot integrācijas procesu Latvijas Universitātes ekosistēmā atbilstoši labas pārvaldības principiem un nodrošināt apstākļus, kuros AIP un Ministru kabinets, pieņem izsvērtu lēmumu, samazinot tiesvedības riskus un finanšu saistību apjomu, un viss process notiktu Latvijas tautsaimniecībai un izglītībai labvēlīgā veidā – pārdomāti un sistēmiski.

Viņa arī piebilst, ka jaunā ekosistēma ir dzīvotspējīgs veids, kā apkopot resursus, paplašināt pieejamību un samazināt administratīvās izmaksas, taču Banku augstskolai ir jāsaglabā autonomija, lai atstātu finanšu izglītību uz studentu izvēles kartes un arī turpmāk piedāvāt starptautiski atzītus diplomus, kas jau šobrīd nodrošina augstu studentu konkurētspēju darba tirgū.

Tas ir svarīgi, jo šobrīd pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, darba devējiem nepieciešams lielāks studentu skaits kā augstākās izglītības iestādes spēj nodrošināt. Darba devējiem ir nepieciešami sagatavoti speciālisti, kuri ātrāk var iekļauties darba tirgū.

Iepriekš BA Senāts un BA Satversmes sapulce teju vienbalsīgi, ar 93% balsu atbalstīja lēmumu par pievienošanos LU ekosistēmai. Plāns bija rūpīgi izvērtēts un saskaņots gan ar studentiem, gan ar akadēmisko personālu.

Pēc  starptautiskās auditorkompānijas KPMG LAW veiktā izvērtējuma vislabākais apvienošanās veids, ir tāds, kas atstāj visas esošas Banku augstskolas priekšrocības, proti, elastību studiju programmu izveidē, kā arī absolventi saņems starptautiski atzītu diplomu starptautiski regulētā nozarē. Banku augstskolas autonomija ļaus ātri pieņemt lēmumus par jaunu, finanšu nozarei nepieciešamo programmu izveidi.

Paredzēts, ka LU un BA integrācijas rezultātā tiks saglabāti gan BA zīmols, gan augstskolas autonomija. BA būs tiesības izvēlēties akadēmisko personālu, tiks saglabātas tās konkurētspējīgās studiju programmas un sadarbības līgumi ar citām augstskolām, kas nodrošina starptautiski atzītus diplomus. Plānots attīstīt BA zinātnisko pētījumu virzienus finanšu, ilgstspējas, kiberdrošības un citas jomās.

“Divu augstskolu apvienošana nav vienkārša, tādēļ ir svarīgi saglabāt būtisko finanšu izglītībā augstskolu reformas apstākļos,” skaidro Peiseniece.

Banku augstskola ir nozīmīga jauno finanšu speciālistu kalve, ko vistiešāk apliecina absolventu augstais nodarbinātības līmenis – 92% no tās absolventiem strādā un saņem otro lielāko atalgojumu starp Latvijas augstskolu absolventiem.

Latvijas Universitāte arī iegūs no Banku augstskolas iekļaušanās LU ekosistēmā, jo BA 30 gadu garumā ir sevi pierādījusi kā veiksmīgu zīmolu, kas piesaista gan studentus, gan pasniedzējus. BA moderno studiju programmu veido kopā ar darba devējiem, par ko 95% studentu maksā studiju maksu pilnā apmērā.

“Esam vienojušies par ļoti perspektīvu mērķi – mums ir daudz kopīgu interešu, un sadarbība ļaus mums izveidot Baltijas mērogā spēcīgu biznesa skolu ar specializāciju banku un finanšu sektorā. Bizness sadarbībā ar citām fakultātēm nesīs gan zinātniskus sasniegums, gan labklājību un ekonomisku attīstību,” nodomu līguma parakstīšanas procedūrā teica LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Banku augstskola jau pašlaik ir nozīmīgs finanšu un biznesa kompetences centrs ar ambīciju paplašināt darbību visā Baltijas reģionā.

“Augstskolu reformas mērķis ir stiprināt zinātni un uzlabot augstākās izglītības kvalitāti. Zinātnes universitātes savienošanās ar stipru nišas izglītības augstskolu palīdz sasniegt abus mērķus,” pauž BA rektore Līga Peiseniece.


Par Banku augstskolu

Banku augstskola ir valsts dibināta, starptautiski atzīta augstākās izglītības iestāde, kas jau 30  gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 13 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos latviešu un angļu valodā. Banku augstskola Latvijas tautsaimniecībai ir devusi vairāk nekā 12 000 absolventu, no kuriem daudzi ir Latvijā un Eiropā plaši atpazīstamu uzņēmumu vadītāji un nozaru eksperti.