Atvērto durvju diena Banku augstskolas maģistrantūras programmās

16.04.2016.

Aicinām apmeklēt atvērto durvju dienu Banku augstskolas maģistra studiju programmās  23.augustā plkst.18.30 K.Valdemāra ielā 161.

Atvērto durvju dienā tiks sniegta prezentācija par:

  • Finanšu un biznesa izglītības specializāciju programmās dažādu nozaru profesionāļiem;
  • Iestāšanās nosacījumiem un pieteikšanās kārtību;
  • Programmu dizainu, studiju grafiku un studiju metodēm;
  • Akadēmiskā personāla komandu un studiju atbalsta struktūrām;
  • Studiju maksu un iespējamām atlaidēm;
  • Papildus iespējām studiju laikā, tai skaitā ERASMUS+ studijas un prakse ārvalstīs;
  • Augstskolas starptautiskajiem novērtējumiem, priekšrocībām un diploma atpazīstamību;
  • Augstskolas studiju virzienu aktualitāti un saikni ar industrijas vajadzībām;
  • Absolventu asociāciju;
  • Augstskolas infrastruktūru un citiem Jūs interesējošiem jautājumiem.

Pēc prezentācijas paredzēts laiks individuālām konsultācijām ar studiju programmu direktoriem.

Individuālas konsultācijas

Banku augstskolas atbildīgie darbinieki ir gatavi sniegt Jums individuālas konsultācijas arī ārpus Atvērto durvju dienām, ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa nr.:67360133 vai  rakstot uz e-pastu: info@ba.lv, norādot interesējošos jautājumus par studiju virzieniem, studiju programmām vai citām tēmām.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk kas jau vairāk nekā 20 gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām, sniedzot biznesa un finanšu izglītību visos studiju līmeņos, tai skaitā doktorantūrā.

Aicinām iepazīties ar Banku augstskolas maģistra un doktora studiju programmu katalogs:

Capture5