Atvērto durvju dienas Banku augstskolā

06.10.2015.

AKTUĀLIE BANKU AUGSTSKOLAS ATVĒRTO DURVJU DIENU DATUMI

studiju uzsākšanai 2016/2017. akadēmiskajā gadā

1.līmeņa un bakalaura studiju programmām Maģistra studiju programmām

5.februārī,

4.martā,

2.aprīlī,

13.maijā,

4.jūnijā

6.jūlijā

 

17.maijā,

15.jūnijā,

19.jūlijā,

23.augustā

Plkst.16.00 Plkst.18.30
K.Valdemāra ielā 161, 601.telpā

Banku augstskola turpina 2014. gadā iesākto tradīciju un topošajiem pamatstudiju programmu studentiem Atvērto durvju dienās piedāvā iepazīties ar augstskolu katru mēnesi. Katras Atvērto durvju dienas laikā ir iespēja uzzināt plašāku informāciju par augstskolas īstenotajām studiju programmām, studiju procesu un pasniedzējiem, kā arī pārrunāt individuālus jautājumus ar visu studiju programmu atbildīgajiem direktoriem, augstskolas studiju prorektoru un Banku augstskolas Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāju. Atvērtajās dienās uzzināsi arī par ERASMUS+ starptautiskajām studiju un prakses iespējām, kas tikai Banku augstskolā pieejamas katram studentam. Pasākuma noslēgumā atnākušie interesenti tiek iepazīstināti arī ar augstskolas telpām – auditorijām, bibliotēku, telpām patstāvīgajam darbam, augstskolas administrācijas telpām, kā arī studentu viesnīcu – tā atrodas augstskolas ēkas K.Valdemāra ielā 161 augšējos stāvos un ir studentu augsti novērtēta kā laba priekšrocība.

 

Maģistra studiju interesentiem organizētajās Atvērtajās durvju dienās tiek prezentēta augstskola, piedāvātās studiju programmas un to sniegtās priekšrocības. Atvērto durvju pasākumos piedalās augstskolas vadība un visu maģistra studiju programmu direktori. Tiek paredzēts laiks arī individuālām konsultācijām.

 

Banku augstskolas atbildīgie darbinieki ir gatavi sniegt Jums individuālas konsultācijas arī ārpus Atvērto durvju dienām, ikviens interesents ir aicināts pieteikties, zvanot pa tālruņa nr.:67360133 vai  rakstot uz e-pastu: info@ba.lv, norādot interesējošos jautājumus par studiju virzieniem, studiju programmām vai citām tēmām.