Atvērta pieteikšanās Latvijas Universitātes un Banku augstskolas iekšējo pētniecības un attīstības grantu konkursam

04.04.2024.

Projekta kopējais īstenošanas laiks ir līdz 18 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 28. februārim.

Projekta vadītājs līdz 2024. gada 7. maijam informē LU Akadēmiskā departamenta Zinātnes projektu nodaļu par dalību iekšējo pētniecības un attīstības grantu konkursā, elektroniski aizpildot pieteikuma formu https://ej.uz/registr_veidlapa_ieks_petniec_attist_grantiem

Grantu konkursa nolikums pieejams šeit: NOLIKUMS

Grantu konkurss norisinās saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 721 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi”, lai nodrošinātu pēcdoktorantūras grantu piešķiršanu, konsolidējot Latvijas Universitāti un Banku augstskolu. Akadēmiskās karjeras iekšējo pētniecības un attīstības granti tiek piešķirti no Atveseļošanas fonda un valsts budžeta līdzekļiem un administrēti Ministru kabineta noteikumos paredzētā Latvijas Universitātes un Banku augstskolas kopīgā projekta “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” ietvaros.