Atved draugu un saņem atlaidi studijām Banku augstskolā!

19.03.2015.

Atved_draugu2014./2015.akadēmiskajā gadā 23 Banku augstskolas studenti saņēmuši no 5 līdz pat 40 % lielu atlaidi pirmā semestra maksai, jo pratuši ieinteresēt par studijām Banku augstskolā 35 savus draugus. „Atved draugu” ir viens no populāriem atlaižu veidiem, kuru katru gadu izmanto daudzi Banku augstskolas studenti.

„Tā ir lieliska un patīkama iespēja saņemt atlaidi tik šķietami vienkāršā veidā – runājot un stāstot draugiem un paziņām par augstskolu, studiju programmām, saviem iespaidiem,” saka studiju programmas „Finanses” 2.kursa studente Zane Bērziņa. Pēc viņas ieteikuma studijas Banku augstskolā šajā studiju gadā uzsāka trīs Zanes draugi, ļaujot meitenei saņemt15% lielu atlaidi pirmā semestra maksai. Vienlaikus gan Zane atzīst, ka patiesībā tā ir liela atbildība – kādam kaut ko ieteikt. Tāpēc ir liels prieks, ka draugi, kas uz Banku augstskolu atnākuši studēt pēc viņas ieteikuma, nav vīlušies.

Draudzenes Monta un Zane pēc vidusskolas uzsākušas studiju gaitas katra citā augstskolā. Tiekoties Zane vienmēr ar sajūsmu stāstījusi par Banku augstskolu, studiju vidi, lekcijām. Savukārt Monta, kura studēja citā augstskolā, gluži otrādi, bija vīlusies savā izvēlētajā studiju programmā. Uzklausījusi un izvērtējusi draudzenes teikto, Monta nolēmusi pārtraukt iesāktās studijas. Tagad viņa studē Banku augstskolā, programmā „Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā”.

Savukārt Gints Zanei uzrakstījis vēstuli sociālajos tīklos, aktīvi interesējoties par studijām Banku augstskolā. Abi jaunieši sarakstījušies ilgāku laiku, un rezultātā septembrī Gints uzsāka studijas un kļuva par pilntiesīgu Banku augstskolas studentu.

„Draugu, paziņu un citu studentu viedoklis ir ļoti svarīgs, izvēloties un plānojot savu karjeru. Tā ir vislabākā un iedarbīgākā reklāma,” domā Zane. Bet popularizēt augstskolu un dalīties pozitīvos iespaidos tu vari tikai tad, ja sava augstskola patiešām šķiet ļoti laba. „Man Banku augstskolā ļoti patīk!” smaidot saka jauniete.

Banku augstskolā pastāv plaša studiju maksas atlaižu sistēma. Tā, piemēram, studenti var saņemt atlaidi par sabiedrisko aktivitāti un publicitāti, aktīvu dalību augstskolas korī, augstskolas aktīvu pārstāvēšanu sporta sacensībās. Atlaidi var saņemt, ja augstskolā vienlaicīgi studē radinieki – vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi, māsas.

Studiju maksas atlaides var saņemt gan 1.līmeņa, gan bakalaura un maģistra studiju programmās studējošie.

Izvēlies savu studiju programmu, iepazīsties ar studiju atlaidēm, pajautā viedokli draugiem vai paziņām, kas te jau studē, un gaidām Tevi Banku augstskolas studentu pulkā!https://www.ba.lv/studijas/