Attīstās un paplašinās sadarbība risku vadības un apdrošināšanas jomā

22.01.2015.

Šonedēļ Banku augstskolā parakstīti vēl trīs sadarbības līgumi ar apdrošināšanas sabiedrībām – AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana”, AAS CBL Life un  Compensa TU SA Vienna Insurance Group Latvijas filiāli.

Sadarbības līgumi paredz apdrošināšanas sabiedrību iesaisti gan studiju programmu izstrādē un pilnveidošanā, gan semināru, vieslekciju un kvalifikācijas kursu organizēšanu. Īpašs uzsvars tiks likts uz pētniecības un inovāciju attīstīšanu, nodrošinot, ka studentu bakalaura darbi tiek izstrādāti par nozarei patiešām aktuālām tēmām.

Izglītība vienā no lielākajām finanšu nozarēm pasaulē – apdrošināšanā ir unikāla iespēja, ko Latvijā piedāvā tikai Banku augstskola. Finanšu analītiķis, finanšu produktu vadītājs, aktuārs, risku menedžeris, apdrošināšanas speciālists – tie ir amatu piemēri, kur studenti var  veidot savu karjeru pēc izglītības iegūšanas. Nozares pārstāvju pieprasījums pēc šīs  programmas absolventiem arvien pieaug, un pozitīvi ir tas, ka apdrošināšanas sabiedrības izrāda patiesu ieinteresētību sadarboties jauno speciālistu sagatavošanā un atbalstā.

IMG_0162

Līgumu parakstījuši Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs un  AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana” valdes priekšsēdētāja Kristīne Lomanovska.

IMG_0178

Līgumu paraksta „AAS CBL Life” valdes priekšsēdētāja Jolanta Jērāne un Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs

IMG_0225

No kreisās: Banku augstskolas studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” direktors Māris Krastiņš, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Compensa TU SA Vienna Insurance Group Latvijas filiāles  vadītāja Evija Dundure un Īpašuma apdrošināšanas departamenta vadītājs, Banku augstskolas absolvents Kaspars Neivalds