Attīstām sadarbību ar Gruzijas augstskolām

14.04.2022.

Pirms pieciem gadiem, Starptautiskās nedēļas ietvaros, Banku augstskolā viesojās pirmie studenti no The Georgian Institute of Public Affairs (GIPA). Toreiz Finanšu un mārketinga nedēļas uzdevumi tika veidoti sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un studenti bija sajūsmā, apmeklējot Ķemeru nacionālo parku un izstrādājot tam tūrisma stratēģiju. Kopš tā laika, starp Banku augstskolu un The Georgian Institute of Public Affairs izveidojusies arvien ciešāka sadarbība. 

Šogad, 1.–5. aprīlim ar savu autorkursu “Globālā ilgtspēja un pasaules ekonomika”, Erasmus+ projekta ietvaros, The Georgian Institute of Public Affairs apmeklēja Banku augstskolas profesore Dzintra Atstāja. Studiju kurss ieguvis plašu popularitāti ārpus Latvijas un tagad nodarbības tiek vadītas GIPA maģistrantiem, kuri studē Maģistra studiju programmās “Vides pārvaldība un politika” , “Valsts pārvalde” , un “Biznesa vadība”. Studiju kursā apskatītās tēmas ārvalstu studentiem ir aktuālas un interesantas, jo balstās uz profesores profesionālo pieredzi, projektiem, praktiskajiem piemēriem un publikācijām. Īpašu interesi un atzinību izraisīja Banku augstskolā īstenotie Latvijas zinātnes padomes un starptautiskie projekti.

Tikšanās laikā ar Nikoloz Bakradze, GIPA Starptautiskās pieredzes apmaiņas koordinatoru un Vano Tsertsvadze, programmas “Biznesa vadība” koordinatoru, , tika pārrunāta līdzšinējā pētniecības un projektu pieredze, izskatīti tālākās sadarbības virzieni un iespējas. Abām augstskolām ir daudz kopīga, tādēļ studentu apmaiņa, kopīgi projekti un sadarbība ir svarīga.

Savukārt, nedēļas nogalē, Prof., Dr. Dzintra Atstāja un Banku augstskolas vadošais pētnieks, Dr. Māris Purviņš pēc Dr., Asoc. Prof. Vakhtang Chkareuli personīga ielūguma apmeklēja Biznesa un tehnoloģiju universitāti Tbilisi (BTU) un Vebstera Universitātes filiāli , lai pārrunātu potenciālo sadarbību, kopīgus projektus un pieredzes apmaiņu, kā arī pētniecības virzienus, rezultatīvā sarunā ar BTU rektori Prof. Nino Enukidze, personālu un citiem ārvalstu mācībspēkiem. Viesošanās laikā tika iezīmēta sadarbība ar pārējiem mentoriem – Dr.Tsontne Zhghenti, Dr. Maia Melikidze, Dr.Zviad Gabisonia un Dr. Valentin Molina Moreno, Granadas Universitātes profesors.

Ani Chelishvili, BTU Starptautisko sakaru biroja un Attīstības biroja vadītāja saskata plašas sadarbības iespējas un ir gandarīta par pavasarī noslēgto sadarbības vienošanos starp abām augstskolām.

Vadošie pētnieki kā mentori un lektori bija uzaicināti piedalīties Aprites ekonomikas vasaras nometnē (studentu zinātnes nometnē) kūrortpilsētā Boržomi, kur viņi dalījās ar klātesošajiem savā projektu pieredzē, studiju ieguvumiem Buffalo universitātē,  pētījumu svarīgākajām atziņām, kā arī vadīja nodarbības un vērtēja jauno zinātnieku darbus. Abas lekcijas bija iedvesmojošas, kā arī veiksmes stāsti (Success stories) «Project experience – from practice and education to science and industry and cooperation» un «Good practice on how to attract funding for a circular economy project, experience from practical training in the course «Green Investment, Finance and Accounting»» tika ļoti pozitīvi novērtēti un raisīja diskusijas un jautājumus.

Maija beigās Banku augstskolā sagaidīsim Dr., Asoc. Prof. Vakhtang Chkareuli, kurš lasīs lekcijas studiju kursā “Global Business Management” maģistrantūras studentiem.

Pirms dažiem gadiem GIPA  Erasmus+ mobilitātē apmeklēja Banku augstskolas prorektore studiju un zinātnes jomā Biruta Dzērve un docente Gunta Innuse.

Kā jau iepriekš informēts, Banku augstskolas profesore Dz. Atstāja šobrīd ir divu projektu vadītāja:

  • LZP FLPP lzp-2020/1-0062 : «Quadruple Helix Concept as base of sustainability via next generation PPPP model know-how» https://qhc.ba.lv/
  • 2020-1-LV01-KA226-HE-094519 Erasmus+ «Inclusive Digital Education – a Tool to Understand Circular Economy» https://digitooltoce.ba.lv/