Attālināto vieslekciju katalogs

17.11.2020.

2020./2021.akadēmiskajā gadā Banku augstskola ir sagatavojusi šādu vieslekciju katalogu vidusskolēniem, kuras tiešsaistē var nolasīt augstskolas docētāji.

 1. Personīgo finanšu vadība, ieguvumi un riski ( M. Krastiņš / B. Dzērve)
 2. Pārrunu vadība un biznesa komunikācija ( J. Strautmanis)
 3. Lielie dati un datu vizualizācija ( J. Hermanis / J. Strautmanis)
 4. Robotizācija finanšu sektorā ( A. Spilbergs / A. Fomins)
 5. Fintech – nākotnes industrija Latvijā ( A. Fomins)
 6. Meliem īsas kājas – lielākie skandāli un sekas uzņēmējdarbībā ( S. Kraže)
 7. Ētika uzņēmējdarbībā – mīts vai realitāte ( S. Kraže)
 8. Reputācijas un zīmola vadība ( J. Strautmanis)
 9. Biznesa uzsākšana bez kapitāla ( K. Lešinskis)
 10. Savu iespēju un risku vadīšana ( M. Krastiņš)
 11. Apdrošināšanas nozīme ikviena cilvēka dzīvē ( M. Krastiņš)
 12. Zaļā domāšana biznesā – pārliecība, mode, ekonomiskais izdevīgums vai krāpniecība ( Dz. Atstāja)
 13. Grāvēji un spēles noteikumu mainītāji biznesā ( K. Lešinskis)
 14. Kādus nodokļus maksā tavi vecāki? ( B. Dzērve)
 15. Latvijas nodokļu sistēma: plusi un mīnusi ( B. Dzērve / I. Kozlovska)
 16. Kā aizņemties prātīgi? ( B. Dzērve / M. Krastiņš / A. Fomins)
 17. Finanšu līdzekļu dzīves cikls uzņēmējdarbībā un katra šī cikla posma raksturojums ( B. Dzērve)
 18. Grāmatvedības nozīme manā ikdienā ( B. Dzērve / I. Kozlovska)
 19. Kā mainās darba vide un kādas būs nākotnes profesijas ( L. Peiseniece)
 20. Kā aizsargāt intelektuālo īpašumu ( S. Šreibere)
 21. Bizness starptautiskajā vidē ( K. Lešinskis)
 22. Biznesa lietišķā angļu valoda ( S. Kraže)
 23. Dizaina domāšana ( L. Sparāne)

Par lekciju pieteikšanu, norādot izvēlēto tematu un docētāju, kā arī, ja gadījumā šajā katalogā neatrodat savu mērķauditoriju interesējošo lekciju, sazinieties pa e-pastu: ba@ba.lv, lai vienotos sīkāk.