Mūsu vieslekcijas vidusskolēniem – vairāk nekā 20 temati

07.05.2021.

VIESLEKCIJU KATALOGS 2021./2022. AKADĒMISKAJAM GADAM ŠOBRĪD TIEK ATJAUNOTS.
SEKOJIET LĪDZI JAUNUMIEM NOVEMBRĪ.

 

Arhīvs:
2020./2021.akadēmiskajā gadā Banku augstskola ir sagatavojusi šādu vieslekciju katalogu vidusskolēniem, kuras tiešsaistē var nolasīt augstskolas docētāji.

 1. Personīgo finanšu vadība, ieguvumi un riski ( M. Krastiņš / B. Dzērve)
 2. Lēmumpieņemšana un komunikācija biznesā ( J. Strautmanis)
 3. Lielie dati un datu vizualizācija ( J. Hermanis)
 4. Robotizācija finanšu sektorā ( A. Spilbergs / A. Fomins)
 5. Fintech – nākotnes industrija Latvijā ( A. Fomins)
 6. Meliem īsas kājas – lielākie skandāli un sekas uzņēmējdarbībā ( S. Kraže)
 7. Ētika uzņēmējdarbībā – mīts vai realitāte ( S. Kraže)
 8. Biznesa uzsākšana bez kapitāla ( K. Lešinskis)
 9. Savu iespēju un risku vadīšana, izvēloties studijas ( M. Krastiņš)
 10. Apdrošināšanas nozīme ikviena cilvēka dzīvē ( M. Krastiņš)
 11. Zaļā domāšana biznesā – pārliecība, mode, ekonomiskais izdevīgums vai krāpniecība ( Dz. Atstāja)
 12. Latvijas ekonomika un tās īpatnības (K. Lešinskis)
 13. Es mīlu nodokļus, un Tu? ( B. Dzērve)
 14. Revīzijas (finanšu audita) transformācija un digitalizācija (I. Kozlovska)
 15. Kā aizņemties prātīgi? ( B. Dzērve / M. Krastiņš / A. Fomins)
 16. Uzņēmējdarbības valoda jeb grāmatvedība ( I. Kozlovska)
 17. Kā mainās darba vide un kādas būs nākotnes profesijas ( L. Peiseniece)
 18. Kā aizsargāt intelektuālo īpašumu ( S. Šreibere)
 19. Bizness starptautiskajā vidē ( K. Lešinskis)
 20. Biznesa lietišķā angļu valoda ( S. Kraže)
 21. Dizaina domāšana ( L. Sparāne)

Par lekciju pieteikšanu, norādot izvēlēto tematu un docētāju, kā arī, ja gadījumā šajā katalogā neatrodat savu mērķauditoriju interesējošo lekciju, sazinieties pa e-pastu: ba@ba.lv, lai rastu jums atbilstošāko risinājumu!