Attālinātās studijas turpināsim līdz 2020.gada 30.jūnijam

12.05.2020.

Labdien, cienījamie studenti un kolēģi!

Ņemot vērā, ka ārkārtas situācija Latvijā ir pagarināta līdz 2020.gada 9.jūnijam, lai nodrošinātu studentu un docētāju drošību, attālinātās studijas turpināsim līdz 2020.gada 30.jūnijam.

Kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbi arī tiks aizstāvēti attālināti. Par darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas kārtību informēsim.

Lai uzlabotu attālināto studiju kvalitāti, esam sagatavojuši attālināto studiju kvalitātes standartus studentiem un docētājiem. Lūdzu ar tiem iepazīties un ievērot, lai studijas būtu maksimāli efektīvas.

Novēlu labas sekmes, veselību un optimismu! Saudzējiet sevi!

Ar cieņu Līga Peiseniece
Banku augstskolas studiju prorektore, asoc.prof