Sākam ziedojumu kampaņu Ukrainas bēgļiem!

15.03.2022.

Atjaunots!
15.marts

Banku augstskola uzsāk ziedojumu kampaņu
“Atbalsts Ukrainas bēgļiem Banku augstskolā”

 

Ar šo kampaņu Banku augstskola un Banku augstskolas fonds aicina un lūdz ikvienu Banku augstskolas studentu, darbinieku, absolventu un sadarbības partneri, adresējot šo aicinājumu arī visplašākajai Latvijas un ārvalstu auditorijai, kura seko līdzi Banku augstskolas aktivitātēm, ziedot daudzveidīgām Ukrainas bēgļu atbalsta aktivitātēm, kurās no kara pirmajām dienām ir iesaistījusies Banku augstskola!

Kampaņas mērķis ir atbalstīt studentus, pasniedzējus un pētniekus no Ukrainas, kuriem, dodoties bēgļu gaitās, tiek nodrošinātas studiju iespējas, darbs Banku augstskolā, kā arī dzīves vieta dienesta viesnīcā un psiholoģiskais atbalsts.  Kā arī atbalstīt Ukraiņu ģimenes, kurām sākotnējā uzturēšanās periodā Latvijā ir nepieciešama mītnes vieta, nodrošinot gultas vietu BA dienesta viesnīcā, pirmās nepieciešamības preces un psiholoģisko atbalstu.

Aicinām veikt ziedojumus Banku augstskolas fondā, norādot ziedojuma mērķi: Atbalsts Ukrainas bēgļiem Banku augstskolā.

 

Maksājuma rekvizīti: 

Nodibinājums “Banku augstskolas fonds”
40008111465
AS SEB Banka
LV65UNLA0050010484508
K.Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013

Kopā varam palīdzēt!


2. marta ziņa

Mēs nosodām Krievijas izraisīto karu Ukrainā, un šobrīd sniedz iespējamo morālo un materiālo atbalstu saviem kolēģiem un partneriem Ukrainā, kā arī BA dienesta viesnīcā Rīgā jau tiek uzņemti pirmie civiliedzīvotāji – bēgļi no karadarbības zonas, kas ieradušies no Ukrainas Latvijā.

Ir izveidota iekšējā atbalsta sistēma, koordinācijas tīkls, kādā veidā sniedzam savu palīdzību – mums ir kontaktpersona uzņemšanas koordinēšanai, dienesta viesnīcā dežūras un saimnieciskais atbalsts, koordinators palīdzības saņemšanai no Ekonomikas ministrijas, Rīgas domes un citām iestādēm. Ja būs nepieciešams – sniegsim IT konsultācijas, nodrošinājumu un psiholoģisku atbalstu.

!! Šobrīd Banku augstskolā ir izveidota studentu brīvprātīgā komanda 25 cilvēku sastāvā, kuri sagaida Ukrainas bēgļus, sagādā  nepieciešamo dzīvei – produktus, medikamentus. 

Mūsu administratīvie darbinieki ziedoja naudu, lai varētu pirmajā dienā nopirkt produktus un medikamentus, sniedz pieejamo informāciju un psiholoģiskā atbalsta plecu, studenti aktīvi darbojās. Izveidotā sistēma ļauj uzņemt arī Ukrainas studentus un zinātniekus studijām un darbam Banku augstskolā. Mūsu docētāji turpmāk studiju gaitā kopā ar studentiem analizēs aktuālos procesus un izstrādās to analīzi un veidos jaunus, efektīvus scenārijus krīzes vadībai. Šis laiks ir jāizmanto, lai mēs visi uzlabotu savas prasmes rīkoties sistēmiski krīzes situācijās. Tas mums var noderēt tuvākā un tālākā nākotnē.

Banku augstskola ir arī aicinājusi starptautiskos partnerus paust aktīvu pozīciju, kā arī ir informējusi Krievijas partneraugstskolu par sadarbības pārtraukšanu. Uzskatam, ka akadēmiskajai pasaulei ir aktīvi jāturpina paust nostāja par mieru un ilgtspējīgu attīstību pasaulē: https://www.undp.org/sustainable-development-goals

Šīs dienas visiem, kas Latvijā ir gatavi piedāvāt savu palīdzību Ukrainai, ir bijušas izaicinošas, jo mūsu valsts atbalsta sistēma Ukrainas bēgļiem vēl tikai top, lai viss noritētu politiski un juridiski korekti un ar skatu nākotnē. Tam ir nepieciešams laiks. Ir laikus konstatētas pilnveidojamās jomas bēgļu uzņemšanā, par kurām informējam atbildīgās iestādes, lai šie procesi ritētu efektīvāk no valsts sistēmas viedokļa.

 

#stopwar #StandWithUkraine


25. februāra ziņa

 

Banku augstskola kā Latvijas Republikas augstākās izglītības iestāde pauž nosodījumu karadarbībai Ukrainā un aicina sniegt visa veida atbalstu Ukrainas tautai!

Aicinām visas pasaules akadēmiskos spēkus darīt visu, lai izbeigtu šo karadarbību 21. gadsimta Eiropā!

Banku augstskolas rektore dr. Līga Peiseniece:

“Galvenais augstskolas uzdevums šajā brīdī ir aktivizēt studentu rīcību – iestāties par mieru, par demokrātiju un brīvību, par pašnoteikšanās tiesībām visām tautām visā pasaulē. Šodien iestājoties par Ukrainas brīvību mēs sargājam Eiropas brīvību, mēs sargājam paši sevi! Mēs uzskatām, ka ar atbalsta un līdzjūtības vēstulēm Ukrainai šodien ir par maz, mums ir jāsniedz reāls atbalsts – uzturēšanās vietas bēgļiem, darbs un studijas jauniešiem. Banku augstskolā šobrīd izvērtējam, ko varam darīt gan kā augstskola, gan ikviens kā privātpersona, lai palīdzētu un nosargātu mūsu kopīgās vērtības – BRĪVĪBU UN MIERU EIROPĀ!”


Kā mēs varam palīdzēt Ukrainai?

 

Atbalstot simboliski: publiskās informācijas telpā un ārtelpās. Pacelt Ukrainas karogu, izmantot Ukrainas nacionālos simbolus sociālajos tīklos un citos saziņas līdzekļos. Banku augstskola aicinās arī savus starptautiskos partnerus paust atbalstu Ukrainas brīvībai!


Atbalstot emocionāli
: aktīvi paust savu viedokli, skaidrot notiekošo līdzcilvēkiem, piedalīties pilsoniskās atbildības pasākumos – uzsverot, ka šāds atbalsts Ukraina nav saistāms ar nosodījumu kādai citai tautai, gluži otrādi – aicinām apvienoties visu tautību līdzcilvēkus miera nosargāšanā Eiropā!


Atbalstot ar savu asins ziedojumu!
https://www.vadc.lv/

 


Atbalstot ar savu naudas ziedojumu:
https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203

 

Atbalstot ar izmitināšanu: BA viesnīcas/kopmītnes telpas tiks nodotas izmantošanai potenciālo bēgļu izmitināšanai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju (50 vietas).

 

Atbalstot ar studiju piedāvājumu: izskatām iespējas, kā mūsu studiju grupām varētu pievienoties ukraiņu jaunieši, kuriem būs pārtraukts studiju process Ukrainā.

 


Atbalstot finansiāli:
meklēsim iespējas valsts finansētām studiju vietām studentiem no Ukrainas.Atbalstot ar kiberdrošības zināšanām:
veidosim attālinātas konsultācijas un vebinārus. Dalīsimies pieredzē un zināšanās!

 


Mums ikvienam šobrīd ir iespēja izvērtēt – varbūt varētu papildināt savas zināšanas militārajā un civilajā aizsardzībā vai iekļauties:

Latvijas brīvprātīgo rezervistu kustībā: https://www.mil.lv/lv/rezerve/nbs-rezerve

Zermessardzē: https://www.zs.mil.lv/lv/esi-dross-esi-zemessargs

 

SARGIET SEVI un savu kibertelpu – esiet uzmanīgi un KRITISKI izvērtējiet publiski pieejamo informāciju. Paļaujieties tikai uz pārbaudītiem informācijas avotiem! Neizplatiet nepārbaudītas ziņas un baumas.

https://ej.uz/sargs-dezinformacija

 

Mēs ticam Ukrainas spēkam un izsakām atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem!

Mēs ticam akadēmiskās sabiedrības spēkam visā pasaulē, kas aktīvi iestāsies par mieru!

#StandWithUkraine