Artūra Barbara promocijas darba „Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu piemērs” aizstāvēšana 1. decembrī

25.10.2017.

2017. gada 1. decembrī plkst. 14:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks RISEBA Promocijas padomes atklātā sēde, kurā ARTŪRS BARBARS aizstāvēs promocijas darbu „Organizācijas kultūras ietekme uz darbinieku iesaistīšanos: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumu piemērs”  doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai.

Zinātniskais vadītājs Dr.sc. administr. Lotārs Dubkēvičs.

Recenzenti:

1) Iveta Ludviga, Dr.sc.administr., asoc.prof., RISEBA (Latvija),

2) Māra Vidnere, Dr.oec., Latvijas Zinātnes padomes eksperte (Latvija),

3) Ligita Šimanskiene, Dr.oec., Klaipēdas Universitātes profesore (Lietuva).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties šeit, kā arī RISEBA bibliotēkā, Meža ielā 3, Rīgā.