Ar VIAA atbalstu organizētais kurss “Komandas darba vadīšanas ABC” svin apliecības iegūšanu

12.11.2019.

Banku augstskolā turpinās ar Valsts izglītības attīstības aģentūru atbalstu organizētais ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Pagājušās nedēļas laikā, Apliecību par neformālās izglītības programmu kursa apguvi ieguva divas grupas no Komandas darba vadīšanas ABC kursa. Mācību kursu pasniedz Banku augstskolas asociētais profesors un Vadībzinību katedras vadītājs Jānis Strautmanis  un Banku augstskolas lektore un doktorante Zane Raščevska. Kursu laikā tiek apgūtas zināšanas ne tikai par komandas veidošana un vadīšanu, bet arī plānošanu kā komandas vadīšanas pamatfunkciju, organizēšanas funkciju, psiholoģisko klimatu komandā, lēmumu pieņemšanu, informācijas apriti un sanāksmju organizēšanu.

Banku augstskolā mācības jau beigušas un Apliecība par neformālās izglītības programmu kursa apguvi vairākas grupas:

  • Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā,
  • Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai,
  • Dizaina domāšana uzņēmējiem,
  • Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem,
  • Digitālais mārketings (ar priekšzināšanām).

Mācības vēl turpina 3 grupas dažādos mācību kursos:

  • Komandas darba vadīšanas ABC,
  • Dizaina domāšana uzņēmējiem,
  • Kiberdrošība.