Apsveicam Starptautiskā sertifikāta ieguvējus!

25.02.2020.

Apsveicam bakalaura programmas “Finanses” pēdējo kursu studentus, kuri šī gada sākumā veiksmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu “Finanšu vadībā”!

Īpaši lepojamies ar tiem eksāmena dalībniekiem, kuriem kārtojot eksāmenu, vienlaicīgi izdevies izpildīt Skotu Kvalifikācijas pārvaldes (SQA) standarta prasības, iegūstot SQA sertifikātu, kas apliecina šo studentu zināšanu un kompetenču atbilstību starptautiskajiem profesionālās kvalifikācijas kvalitātes standartiem.

BA studiju programma “Finanses”  ir vienīgā studiju programma Baltijas valstu reģionā, kuras absolventu iegūtais bakalaura grāds kopā ar SQA sertifikātu tiek pielīdzināts Skotijas kvalifikācijas ietvarstruktūras devītajam bakalaura grāda līmenim, paverot vēl lielākas iespējas Banku augstskolas absolventu veiksmīgai karjerai starptautiskā līmenī.