Apstiprināta jaunā Banku augstskolas Satversme

27.05.2022.

Otrdien, 24.maijā, Banku augstskolas konferenču zālē, pirmo reizi sapulcējās  26.aprīlī Banku augstskolas personāla ievēlētais Satversmes sapulces sastāvs. Darba kārtībā tika iekļauti jautājumi par Satversmes sapulces priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un sekretāra vēlēšanām, Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļu vēlēšanām, un galvenais – Banku augstskolas Satversmes apstiprināšanu. Šajā svarīgajā notikumā, klāt bija arī Banku augstskolas Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis, un iepriekšējais Banku augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētājs, padomes loceklis, asociētais profesors Jānis Strautmanis.

 

Satversmes sapulces sastāvu veido:

Satversmes sapulce par Banku augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētāju ievelēja  Airitu Aksjoņenko, priekšsēdētājas vietnieci profesori Tatjanu Volkovu un Satversmes sapulces sekretāri Lolitu Ancāni.

Par Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļiem tika ievēlēti: docente, Dr. Elīna Miķelsone, Dr. Didzis Rūtītis, docents Jānis Hermanis, lektore Gaļina Zapletņuka. Studentu pārstāvis Kristafers Zeiļuks turpinās savu darbību Akadēmiskajā šķīrējtiesā.

Kā arī galvenais uzdevums tika izpildīts – Satversmes sapulce apstiprināja Banku augstskolas Satversmi.

Banku augstskolas Satversmes sapulce ir augstskolas augstākā pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos.

Satversme ir iekšējais normatīvais akts, kas nosaka augstskolas darbības pamatnoteikumus.