Apbalvoti 2015./2016. akadēmiskā gada labākie bakalaura un maģistra darbi

12.07.2016.

Jau vairāk nekā 20 gadus Banku augstskola cieši sadarbojas ar Latvijas finanšu inststitūcijām un uzņēmumiem,  un kā labas sadarbības apliecinājums ir  uzņēmumu un asociāciju balvas izcilākajiem studentu bakalaura un maģistra darbiem.

Šī gada 22.jūnijā Banku augstskolas izlaidumā Latvijas Komercbanku asociācijas naudas balvas saņēma šādi studenti:

Agnese Maskalāne par maģistra darbu „Investīciju efektivitātes novērtējums tirdzniecības centra attīstīšanai Rīgā”, Leonīds Gabrevičs par maģistra darbu „Ekoloģiski draudzīgo risinājumu ieviešanas finansiālā izdevīguma novērtēšana Siemens OY Latvijas filiālē”, Jānis Lapels par bakalaura darbu “Iekšējo un ārējo faktoru ietekme uz iesācējuzņēmumu attīstību Latvijā”, Elizabete Vārava par bakalaura darbu “Vērtspapīru tirgus korekcijas stratēģiskais atdeves potenciāls ilgtermiņa ieguldījumu kapitāla palielināšanai”, Ģirts Dubkēvičs par bakalaura darbu „Kapitāla riska menedžmenta stratēģijas valūtas tirgū”, Dace Podniece par bakalaura darbu „Uzņēmuma “X” tirgus vērtība un tās paaugstināšanas iespējas”, Jekaterina Žuravska par bakalaura darbu „Uzņēmuma maksātspējas un finansiālā stāvokļa novērtējums kreditēšanas procesā”, Rasa Sarnoviča par bakalaura darbu „Latvijas valsts teātru finansēšanas modelis un tā pilnveides iespējas”, Alise Šica par bakalaura darbu „Baltijas alternatīvā vērtspapīru tirgus First North neizmantotais potenciāls”, Linda Lazareva par bakalaura darbu „Dažādības vadības izpēte un attīstības iespējas Latvijas pakalpojumu uzņēmumā “X””, Agate Muzikante par bakalaura darbu „Zīmola veidošana jaunam apakšveļas uzņēmumam Latvijā”, Baiba Dreimane par bakalaura darbu „Mobilās demonstrāciju laboratorijas “Tehnobuss Latvija” pilnveides iespējas Latvijā”.

Lepojamies ar studentiem un sirsnīgi pateicamies  Latvijas Komercbanku asociācijai par atzinību mūsu studentiem!