Aktuālās izmaiņas attālināto studiju procesā

09.04.2021.

Rūpējoties par studentu un augstskolas personāla epidemioloģisko drošību, Banku augstskolā studijas joprojām notiek pilnībā attālināti, tomēr saskaņā ar Latvijas valdības rekomendācijām studiju un konsultāciju drošai organizēšanai pēc ārkārtējās situācijas beigām, sākot ar 12. aprīli tiek ieviesti daži atvieglojumi attālināto studiju procesa norisē.

Valdība ir noteikusi stingrus drošības pasākumus, kurus kopīgi ievērojot ir iespējams piesardzīgi paplašināt izglītības procesu. Banku augstskolā attālināto studiju procesā turpmāk:

  • studējošajiem būs pieejamas praktisko prasmju apguvei nepieciešamās klātienes konsultācijas, iepriekš reģistrējoties, bet ne vairāk kā pieciem  studentiem vienā telpā un ne ilgāk kā pusotru stundu;
  • būs iespējams klātienē apmeklēt augstskolas bibliotēku, iepriekš piesakot savu vizīti  noteiktā laikā, bet ne vairāk kā  trīs studentiem vienlaikus un ne ilgāk kā pusotru stundu.

Studentu reģistrāciju praktisko prasmju konsultācijām izvērtēs augstskolas docētāji un noteiks pieņemšanas laiku, paziņojot par to katram studentam individuāli. Savukārt docētājiem piesardzības nolūkos ir atļaut vadīt šādas konsultācijas 1.5 h garumā (ne vairāk kā pieciem studentiem vienlaikus), ja tas nepieciešams –  ne vairāk kā divas reizes vienā dienā, t.i. 3 h. Konkrētāku reģistrācijas norises informāciju studenti un personāls saņems savā e-pastā.

Šo klātienes apmeklējumu laikā augstskolas telpās ir rūpīgi jāievēro visi drošas tikšanās noteikumi – jālieto sejas maskas, jādezinficē rokas un koplietošanas priekšmeti, jāievēro vismaz 2 m metru distance un jāizvairās no kontaktēšanās ar citas mājsaimniecības pārstāvi arī drošākā attālumā.

Jāņem vērā – ja saslimstība ar COVID-19 infekciju Latvijā strauji pieaugs, Latvijas valdība var atkal pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus un ieviest jaunus ierobežojumus. Vairāk par Latvijas valdības noteiktajiem ierobežojumiem pēc ārkārtas situācijas beigām lasiet:

https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/macibu-procesa-organizesana

Banku augstskola aicina ikvienu studējošo rūpēties par savu veselību un ievērot visus sabiedrībā noteiktos drošības pasākumus, lai epidemioloģiskā situācija Latvijā arvien uzlabotos un būtu iespējams pakāpeniski ieviest nākamos atvieglojumus attālināto studiju procesā!