Akadēmiskā gada atklāšana

05.09.2017.

4.septembrī Banku augstskolā tika atklāts 2017./2018. akadēmiskais gads 1.kursa pilna laika studiju programmās. Studentus uzrunāja un sveica Banku augstskolas rektors, profesors Andris Sarnovičs, studiju prorektore, asociētā profesore Līga Peiseniece, Banku augstskolas absolventu asociācijas prezidents Kristaps Jēkabsons un Banku augstskolas Studentu pašpārvaldes vadītāja Dagnija Roga.

Savukārt ar savu pieredzes stāstu dalījās Banku augstskolas absolvents, SEB bankas valdes loceklis Kārlis Danēvičs, kurš jaunajiem studentiem novēlēja nepārtraukti pilnveidoties un investēt sevī, jo tas ir drošākais ieguldījums nākotnē. Tāpat uzsverot cīņu ar sevi, kas ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, par kuru katrs nes atbildību, kā arī veselīgu konkurenci studiju vidē, kam jākalpo par dzinuli jaunu mērķu sasniegšanai.

2017./2018. akadēmiskajā gadā studijas Banku augstskolā uzsāka 406 jauni studenti.  Pamatstudiju programmās studijas uzsāka 285 jauni studenti, kamēr augstākā līmeņa studiju programmās studijas uzsāka 121 students.

Līdz 20.septembrim turpinās papilduzņemšana maģistra studiju programmās. Ar plašāku informāciju par uzņemšanas procesu var iepazīties šeit.