Aizvadīta Studentu zinātniskā konference 2017

24.05.2017.

17. maijā veiksmīgi tika aizvadīta Studentu zinātniskā  konference “Ilgtspēja, efektivitāte un riski digitālajā laikmetā”. Kopumā piedalījās 75 dalībnieki, prezentējot 13 lietišķos pētījums un 10 individuālos pētnieciskos darbus. Kā labāko prezentāciju autori, kas ieguva Dailes teātra biļetes, tika atzīti Reinis Cinītis “Jauna biznesa modeļa izveide dzīvojamā nekustamā īpašuma attīstītāju uzņēmumam “X” Vācijā” un Atis Ignatjevs “Privātstundu industrijas analīze” un lietšķā pētījuma “Ārpakalpojumu piesaistes iespēju atbalsta funkciju nodrošināšanā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” autori Agnija Broka, Elvīra Dedele, Lauris Stasjuns

Paldies visiem dalībniekiem par aizraujošām prezentācijām un uz tikšanos nākamajā Studentu zinātniskajā  konferencē.