Aizvadīta Starptautiskā Biznesa nedēļa

01.04.2019.

No 25.marta līdz 29.martam Banku augstskolā tika aizvadīta ikgadējā Starptautiskā biznesa nedēļa, kura tika organizēta jau 11 gadu pēc kārtas! Starptautiskās biznesa nedēļas ietvaros piedalījās 61 ārvalstu students un 9 pasniedzēji no Beļģijas, Austrijas, Vācijas, Čehijas, Apvienotās Karalistes, Somijas, Dānijas, Francijas,  Nīderlandes un Polijas partneraugstskolām.

Ārvalstu studenti kopā ar Bangu augstskolas bakalaura studiju programmu studentiem tik sadalīti jauktās grupās un strādāja divās atšķirīgās biznesa nedēļās – Mārketinga un Projektu vadības. Mārketinga nedēļas dalībnieku uzdevums bija izstrādāt mārketinga risinājumus Ķemeru Nacionālā parka tūrisma attīstībai. Projektu vadības nedēļas ietvaros studenti izstrādāja projekta plānus produktu reklamēšanai tūristiem, kurus varētu īstenot Ķemeru Nacionālais parks.

Lai studenti iepazītos ar Ķemeru Nacionālā parka piedāvātajiem tūrisma objektiem, kā arī pilnvērtīgi izprastu situāciju un galvenos izaicinājumus, nedēļas sākumā tika organizēta ekskursija. Biznesa nedēļas dalībniekiem bija iespēja iepazīt Lielo Ķemeru tīreli, dabas takas un citus parka piedāvātos apskates objektus.

Šogad Banku augstskolā viesojās studenti un pasniedzēji no 11 sadarbības partneru augstskolām, University College Leuven Limburg (Beļģija), University of Applied Sciences bfi Vienna (Austrija), Hochschule Heilbronn (Vācija), College of Polytechnics Jihlava (Čehija), Odisee (Beļģija),  Solent University (Apvienotā Karaliste), International Business Academy (Dānija),  EPHEC (Beļģija), Rotterdam University of Applied Sciences (Nīderlande), University of Applied Sciences Kaiserslautern (Vācija) un IUT de Saint-Denis (Francija).