Aizvadīta konference “Risk Management Gaming in practice”

27.09.2017.

2017.gada 22.septembrī, Banku augstskolā notika konference “Risk Management Gaming in practice”. Konferenci organizēja Erasmus+ projekta PERM komanda (Partnerships to ensure Risk Management in practice www.perm.lv). Projekta ietvaros tika izstrādāta risku vadības sistēma, kas ietver metodoloģiju un IT programmu.

Konferences centrālais notikums bija projekta PERM ietvaros izveidotās risku vadības simulācijas programmatūras prezentācija, ar kuras palīdzību lietotājam tiek sniegta iespēja izvērtēt biznesa riskus un veiktās risku vadības pamatotību un kvalitāti. Konferences dalībnieki izrādīja interesi par izstrādāto IT programmu un novērtēja tās piedāvātās iespējas, uzsverot rīka pielietošanas potenciālu dažādās nozarēs, jo īpaši iezīmējot iespējas izglītot sabiedrību par risku vadības nozīmi. Projekta laikā iegūtie rezultāti, tajā skaitā izstrādātā metodoloģija un risku vadības IT programma ir atrodama un pieejama ikvienam interesentam bez maksas projekta mājaslapā www.perm.lv un simulāciju rīks atrodams šeit – http://perm.ba.lv.

Tāpat arī konferences dalībniekus sagaidīja plaša programma, kuras ietvaros starptautiski riska menedžmenta profesionāļi analizēja riska menedžmenta aktualitātes kontekstā ar izglītības sektoru un biznesa vadību. PERM komanda vēlas pateikties kolēģiem, sadarbības partneriem un visiem pārējiem interesentiem no Beļģijas, Igaunijas, Somijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Amerikas Savienotajām Valstīm, Norvēģijas un Latvijas par izrādīto interesi un dalību konferencē.

Paldies par dalību nozares pārstāvjiem: Latvijas Apdrošinātāju asociācijai, FKTK, SIA Primum, EK Promotion, Latvenergo, AAS BTA Baltic Insurance Company, Nordea Bank AB Latvijas filiāle, Baltic Financial Advisors Association, AAS BALTA, KIF Biznesa Komplekss, If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, Compensa VIG ADB Latvijas filiāle, Anglo Lombarda Insurance Brokers, CBL Asset Management.

Liels paldies arī kolēģiem no akadēmiskās jomas: Vilniaus kolegija /University of Applied Sciences, Western Norway University of Applied Science, EKA University, Rotterdam University of Applied Sciences, Erasmus University College Brussels, UC Leuven-Limburg, Metropolia University of Applied Scineces, Fontys Applied Sciences for ICT & Business, Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics, Baltic International Academy, Satakunta University of Applied Sciences.

Aizvadītās konferences darba kārtība un prezentācijas – šeit.

Foto no konferences – šeit.