Aizvadīta Banku augstskolas karjeras diena 2019

13.02.2019.

2019. gada 12.februārī Banku augstskolā tika aizvadīta ikgadējā Karjeras diena, kurā studenti varēja iepazīt sev interesējošos uzņēmumus, to darbības sfēru un nepieciešamās prasmes attiecīgajai profesijai.

Studentiem bija iespēja uzklausīt darba devēju prezentācijas, gan arī tikties ar viņiem klātienē un noskaidrot sev interesējošos jautājums. Karjeras dienā šogad piedalījās vairāk nekā darba devēji, gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumi no dažādām nozarēm. Tāpat arī notika informatīvs seminārs, kurā studenti tika iepazīstināti ar prakses iespējām, to norisi un arī nozīmē tālākās karjeras veidošanā. Izsakām pateicību darba devējiem par lielo atsaucību un studentiem par izrādīto interesi.

Karjeras dienas ietvaros tiek tradicionāli organizētas tikšanās ar darba devējiem. Tās ir nozīmīgas ne tikai studentiem, bet arī augstskolai, jo tās sniedz iespēju ciešākai komunikācijai ar nozari, kas ir vitāli svarīga sastāvdaļa kvalitatīvām studiju programmām. Banku augstskola var lepoties ar savu līdzšinējo sadarbību vairāk nekā 25 gadu garumā.

Kā uzsver Banku augstskolas Karjeras centra vadītāja Terēza Korsaka, Karjeras diena ir lieliska iespēja studentiem tikties ar potenciālajiem prakses un darba devējiem, darba devējiem uzrunāt studentus un augstskolai uzzināt darba devēju prasības un aktuālās tendences darba tirgū.

Banku augstskola ir pateicīga karjeras dienas dalībniekiem par izrādīto atsaucību – AAS “Balta”, AS “BDO Latvia”, SIA “EVRY Latvia”, SIA “Circle K Business Centre”, SIA „KPMG Baltics”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, SIA “Solvay Business Services Latvia”, AS “Swedbanka”, MINTOS, SIA “Tele2 Shared Service Center”, SIA „Deloitte Latvia”, Valsts Kontrole, SIA „Ernst & Young Baltic” , SIA “TAXLink Baltic”, SIA “Linedata Services (Latvia)”, SIA “Allnex Latvia”, SIA „PricewaterhouseCoopers”, AS “Citadele banka”, SIA AIFP “Commercialization Reactor Fund”, SIA “EVRY Latvia”, SIA “Elfa Distrelect”, AS SEB banka, SEB Global Services, SIA “CABOT Latvia”, Accenture Latvijas filiāle, DNB Bank ASA Latvijas filiāle, SIA „MSC Shared Service Center Riga”, VAS “Latvijas Loto”, SIA “UniCredit Leasing”, SIA “ATEA Global Services” un SIA “Rodl & Partner”.

Foto no Karjeras dienas – šeit.