AAS ”BALTA” stipendijas “Risku vadība un apdrošināšana” studentiem

01.11.2017.

Apliecinot Banku augstskolas veiksmīgo sadarbību ar nozari, AAS ”BALTA” arī šogad studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” studentiem dos iespēju pretendēt uz AAS ”BALTA” stipendijām. Stipendijas pasniegšana ir apliecinājums ciešajai sadarbībai ar nozares pārstāvjiem un tam, kā tiek novērtēti jaunie studenti. “Risku vadība un apdrošināšana” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kas ir orientēta uz apdrošināšanas un risku vadības nozari.

Stipendijas mērķis ir paaugstināt risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un atzīšanu sabiedrībā, kā arī sekmēt nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeņa celšanu. Stipendiju fonda apmērs, kas tiek piešķirts stipendiātiem, sasniedz 2500 EUR: 1.vietas ieguvējam – EUR 1500, 2.vietas ieguvējam – EUR 500, 3.vietas ieguvējam – EUR 500.

Uz stipendiju var pretendēt Banku augstskolas studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” 2.- 4.kursā studējoši studenti. Pieteikšanās stipendijai notiks no 2017.gada 1. novembra līdz 15. novembrim, iesniedzot pieteikuma vēstuli Stipendijas piešķiršanas komisijai Pēc pieteikumu apkopošanas pretendentiem tiks uzdots AAS ”BALTA” speciālistu sagatavots uzdevums, kura izpildes rezultāts noteiks uzvarētājus.

Banku augstskola ir pateicīga par līdzšinējo sadarbību ar AAS ”BALTA”, kas ir īstenota veidojot seminārus, piedaloties kopējos pētījumos, piedāvājot studentiem gan prakses, gan darba vietas  un protams, liels paldies par stipendijas piešķiršanu centīgākajiem studentiem!

Pieteikšanās un plašāka informācija pie programmas direktora Māra Krastiņa – maris.krastins@ba.lv

Stipendijas nolikums.