AAS „Balta” atbalsta Banku augstskolas izcilniekus

02.07.2015.

Novērtējot Banku augstskolas studiju kvalitāti un veiksmīgo sadarbību nozares profesionāļu sagatavošanā, Latvijas apdrošināšanas tirgus līderis AAS „Balta” izveidojusi stipendiju 2015./2016.ak.g. bakalaura studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” studentiem.

Stipendijas mērķis ir atbalstīt studiju pieejamību, 2015./2016.studiju gadā nodrošinot stipendiju talantīgam studentam Banku augstskolas bakalaura studiju programmā „Risku vadība un apdrošināšana”. Stipendijai var pieteikties Banku augstskolas bakalaura studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” otrā un trešā kursa studenti, kam ir nokārtotas akadēmiskās un finansiālās saistības pret augstskolu, uzrakstot pieteikumu brīvā formā un iesniedzot nodibinājumam „Banku augstskolas fonds”. Pieteikšanās stipendijai – līdz 2015. gada 15. jūlijam. Stipendijas apjoms – 1 500 eiro. Papildus informācija atrodama Stipendijas nolikumā

AAS „Balta” ir ilglaicīgs Banku augstskolas sadarbības partneris, piedāvājot studentiem prakses vietas, kā arī piedaloties studiju satura aktualitātes novērtēšanā. 2015. gada februārī Banku augstskola un AAS “BALTA” noslēdza arī papildus līgumu, kura mērķis ir padziļināt sadarbību, lai paaugstinātu risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un atzīšanu sabiedrībā, kā arī sekmētu nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.