8 jaunie doktoranti uzsāk studijas doktorantūras programmā „Biznesa vadība”

09.01.2017.

6.janvārī Banku augstskolā savas studiju gaitas uzsāka astoņi jaunie doktoranti programmā „Biznesa vadība”, kuru kopīgi īsteno Banku augstskola un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”. Programmā kā stratēģiskie partneri darbojas Rīgas Ekonomikas augstskola un Kaizerslauternas augstskola (Vācija).

Doktorantūras studiju uzsākšanas pasākumā jaunos doktorantus uzrunāja abu augstskolu vadība Dr. A.Sarnovičs, Dr. I.Senņikova, kā arī  Dr. T.Vasiļjeva, Dr. V.Kozlinskis un Dr. A.Sauka. Profesori uzrunās jaunos doktorantus iepazīstināja ar nākotnes uzdevumiem un izaicinājumiem, uzsverot to, cik liela atbildība gulstas uz viņu pleciem, veicinot vadības zinātņu  un biznesa profesionālas nozares tālāko attīstību.

Ar savu pieredzi par studijām doktorantūrā dalījās bijušais doktorants Dr.sc.administr. Lotārs Dubkēvičs, kurš 2014.gadā veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu “Organizācijas kultūras un klimata mijiedarbības vadīšana radošuma veicināšanai valsts teātros Latvijā”. Jaunajiem doktorantiem viņš novēlēja īstenot savus mērķus un darīt to, vienlaicīgi gūstot prieku no radošās darbības.

Kā norāda BA doktora studiju programmas direktore Dr. V.Vikmane, svarīga pētnieciskā procesa sastāvdaļa ir diskusija par pētāmām problēmām. Tādēļ būtiskas ir sarunas gan studiju biedru vidē, gan diskusijas ar profesoriem studiju kursos, gan konsultācijas pie promocijas darbu vadītājiem.

Kopīgā doktora studiju programma  „Biznesa vadība” tiek īstenota jau  vienpadsmito gadu un līdz šim brīdim promocijas darbus ir aizstāvējuši 14 doktoranti.

Foto galerija no pasākuma.