Par attālināto studiju pilnveidošanu Banku augstskolā

27.11.2020.

2020.gada 16.novembrī noslēdzās Banku augstskolas aptauja par hibrīdstudijām un attālinātajām studijām. Aptaujā piedalījās 281 students, kas ir 25% no kopējā studējošo skaita Banku augstskolā. Esam pateicīgi par aktīvo Banku augstskolas studentu iesaisti aptaujā un līdz ar to studiju procesa pilnveidošanā.

Attālināto studiju vidējais vērtējums ir 3,9 piecu baļļu skalā, kas liecina par Banku augstskolas spēju nodrošināt attālinātās studijas atbilstoši studentu interesēm, tomēr, lai nodrošinātu augstu kvalitāti, nepieciešami uzlabojumi.

Daudzi respondenti kā pozitīvos aspektus attālināto studiju īstenošanā minēja: drošību, laika ietaupījumu, iespēju studēt no jebkuras vietas. Vairāki respondenti izteica pateicību augstskolas docētājiem par spēju mainīties, veidot aizraujošas un iesaistošas nodarbības virtuālajā vidē.

Respondenti arī norādīja uz attālināto studiju trūkumiem un pilnveidojamām jomām nodarbību plānošanā un nodarbību vadīšanā.

Izvērtējot aptaujas rezultātus vairākās akadēmiskā personāla sanāksmēs ir identificētas būtiskās pilnveidojamās jomas un veicamie pasākumi, kas tiks īstenoti tuvākajā laikā.

Attālināto studiju pilnveidē ir aktīvi iesaistījusies arī Banku augstskolas studentu pašpārvalde, kura ir sniegusi savus priekšlikumus attālināto studiju kvalitātes standartu papildināšanā.

Lai izdotos paaugstināt attālināto studiju kvalitāti, nozīmīga ir arī studējošo atbildīga un ieinteresēta studēšana – aktīva dalība nodarbībās ar ieslēgtām kamerām, aktīva dalība diskusijās, aktīva jautājumu uzdošana, aktīva priekšlikumu izteikšana.

Tikai visi kopā mēs varam attīstīt efektīvas attālinātās studijas Banku augstskolā, kas sniedz studentiem pilnvērtīgas zināšanas, prasmes un kompetences, lai iegūtu izvēlēto grādu un kvalifikāciju.