2021./2022.ak.g. Banku augstskolā studijas notiek hibrīdformātā

27.08.2021.

Sekojot Latvijas valdības apstiprinātajiem grozījumiem noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Banku augstskola 2021./2022. akadēmiskajā gadā nodrošinās studijas hibrīdformātā, kas nozīmē kopumā studiju norisi klātienē ar iespēju nodarbībās piedalīties arī attālināti.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem augstskolās studiju programmu īstenošanā un apguvē klātienē varēs piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas COVID 19 sertifikātu. Par COVID 19 digitālā sertifikāta saņemšanu vairāk: covid19.gov.lv/digitalais-covid-19-sertifikats

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece uzsver:

“Mums ir svarīgas rūpes par ikviena darbinieka un katra studējošā veselībai drošu vidi klātienes studijās. Tikpat labi izprotam arī studentu dažādās situācijas saistībā ar vakcinācijas iespējām, tāpēc veicām studējošo aptauju, lai noskaidrotu attieksmi pret dažādiem studiju formātiem un vajadzības kvalitatīvai studiju gaitai. Lūk, ņemot vērā aptaujas rezultātus, nodrošināsim nodarbības hibrīdformātā – klātienē ar iespēju piedalīties nodarbībās arī attālināti. Šo formātu ir akceptējusi lielākā daļa aptaujāto studentu kā pieņemamāko. Šobrīd gatavojam 17 auditorijas, lai atkal satiktos klātienē, organizējam arī mācības mūsu docētējiem, lai īstenotu arvien kvalitatīvāku studiju hibrīdformātu.”

Pārejas periods līdz 2021.gada 10. oktobrim – klātienē varēs studēt arī ar negatīvu COVID 19 testu!

Lai dotu iespēju personālam un studējošajiem iegūt vakcinācijas sertifikātu, sākoties 2021./2022.ak.g., MK noteikumos paredzēts, ka ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10.oktobrim klātienes nodarbībās varēs piedalīties arī personas ar testēšanas sertifikātu par negatīvu COVID 19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā. Šādā gadījumā studējošajiem testēšanas izmaksas jāsedz par saviem līdzekļiem. Turpmāk pēc 10. oktobra šajā akadēmiskajā gadā Latvijas augstskolu darbībā nav paredzēts t.s. daļēji drošais režīms, kad klātienē tiekas vakcinētas un pārslimojušas personas un arī personas ar negatīvu COVID 19 testa rezultātu.

Ja ārvalsts students ierodas Latvijas Republikā, lai apgūtu studiju programmu klātienē, uz viņu attiecas šie paši iepriekš minētie noteikumi. Pēc studenta ierašanās Latvijā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar aktuālo situāciju konkrētajā ārvalstī, augstskola informē studējošo par prasību noteiktu laiku ievērot pašizolāciju. 

Papildu informācijai: Grozījumi 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”:  vestnesis.lv/2021/159.18.