2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA UZSĀKŠANA

27.08.2018.

INFORMĀCIJA TOPOŠAJAM STUDENTAM

2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA UZSĀKŠANA PAMATSTUDIJU PROGRAMMU 1.KURSA STUDENTIEM
PROGRAMMA DATUMS LAIKS UN TELPA
STARPTAUTISKĀS FINANSES 31.08.2018 Plkst. 15:00, Konferenču zālē

PILNA LAIKA STUDIJU PROGRAMMĀS

“Finanses”, “Uzņēmējdarbības vadīšana” (latv. un angļu), “Risku vadība un apdrošināšana” un Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”

03.09.2018 Plkst. 10:00, Konferenču zālē

VAKARA LAIKA STUDIJU PROGRAMMĀS

“Finanses” un “Uzņēmējdarbības vadīšana”

03.09.2018 Plkst. 18:00, 102.auditorijā

NEPILNA LAIKA STUDIJU PROGRAMMĀS

“Finanses” un “Grāmatvedība un finanses”

08.09.2018 Plkst. 09:00, Konferenču zālē
Visu programmu vecāko kursu studenti Nodarbību saraksts bais.ba.lv

 

2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA UZSĀKŠANA MAĢISTRA PROGRAMMU 1.KURSA STUDENTIEM
PROGRAMMA DATUMS LAIKS UN TELPA
STARPTAUTISKĀS FINANSES UN BANKU DARBĪBA 31.08.2018 Plkst. 18:15, Konferenču zālē
FINANŠU VADĪBA 07.09.2018 Plkst. 17:00, Konferenču zālē
KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA 08.09.2018 Plkst. 12:30, 102.auditorijā
FINANSES 10.09.2018 Plkst. 17:00, Konferenču zālē
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪŠANA 26.09.2018 Plkst. 17:00, 102.auditorijā
INOVATĪVĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA 26.10.2018 Plkst. 17:00, 102.auditorijā
Visu programmu vecāko kursu studenti Nodarbību saraksts bais.ba.lv