2015./2016. akadēmiskā gada atklāšanas pasākumi pamatstudijās

20.08.2015.

Banku augstskolas 2015./2016.akadēmiskā gada pirmā līmeņa un bakalaura studiju programmu svinīgie studiju uzsākšanas pasākumi notiks Banku augstskolā, K.Valdemāra ielā 161 no 30.augusta līdz 5.septembrim.

Lai oficiāli atklātu jauno studiju gadu, 1.septembrī Banku augstskolas konferenču zālē studentus uzrunās LR Finanšu ministrs Jānis Reirs (plkst.9:00), Latvijas Darba devēju konfederācija ģenerāldirektore Līga Meņģelsone (plkst.10:00), bet ar lekciju par elektronisko mediju mārketingu studijām uzmundrinās producents Andrejs Ēķis (plkst. 13:30).

Pasākumus apmeklēt aicināti ne tikai pirmkursnieki, bet arī citi interesenti!

Pasākumi katras konkrētās studiju programmas studiju gada uzsākšanai:

Studiju programma

Tikšanās laiks, klausītava

Pilna laika dienas nodaļas 1.kursa bakalaura studiju programmas „Finanses” (angļu valodā) studentiem

30.08.2015.

Tikšanās ar programmas direktori T.Mavrenko plkst. 10:00 Konferenču zālē, 1.stāvā.

1.kursa pirmā līmeņa studiju programmu “Banku darbība” un “Grāmatvedība un finanses”
Pilna laika dienas nodaļas 1.kursa bakalaura studiju programmu  „Finanses” un „Risku vadība un apdrošināšana” studentiem

01.09.2015.

I

Tikšanās visiem kopā  no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 Konferenču zālē, 1.stāvā.

II

Tikšanās ar programmu direktoriem plkst. 10:00: ar G.Innusi – 204.klausītavā, 2 stāvā; ar M.Krastiņu – 504.klausītavā, 5 stāvā; ar A.Ziemeli – 102.klausītavā, 1.stāvā.

Pilna laika dienas nodaļas 1.kursa bakalaura studiju programmu   „Uzņēmējdarbības vadīšana” un  „Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” studentiem

01.09. 2015.

I

Tikšanās visiem kopā no plkst. 10:00 līdz plkst. 10:45 Konferenču zālē, 1.stāvā.

II

Tikšanās ar programmas direktori E.Lielo plkst. 11:00 205.klausītavā, 2.stāvā.

Pilna laika vakara nodaļas 1. kursu bakalaura studiju programmu      „Uzņēmējdarbības vadīšana” un „Finanses” studentiem

 

01.09. 2015.

I

Tikšanās visiem kopā  no plkst. 18:00 līdz 18:45 102.klausītavā, 1.stāvā.

II

Tikšanās ar programmu direktorēm no plkst. 18:50 līdz plkst. 19:30: ar E.Lielo – 102.klausītavā, 1.stāvā; ar G.Innusi –  205. klausītavā, 2.stāvā.

III

 Nodarbība  plkst. 19:30  līdz plkst. 21:10 (auditoriju skat. lekciju sarakstā BAIS)

Pilna laika dienas nodaļas 2.kursa bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana”,  „Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā ”, „Finanses” un „Risku vadība un apdrošināšana” studentiem

02.09.2015.

I

Tikšanās visiem kopā no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 Konferenču zāle, 1.stāvā.

II

Tikšanās ar programmu direktoriem plkst. 10:00: ar E.Lielo –  204.klausītavā, 2.stāvā; ar G.Innusi – plkst. 10:00  Konferenču zālē, 1.stāvā; ar M.Krastiņu plkst.10:00 102.klausītavā, 1.stāvā.

Pilna laika dienas nodaļas 4.kursa bakalaura studiju programmu         „Uzņēmējdarbības vadīšana”, “Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā ”un „Finanses”

02.09.2015.

I

Tikšanās visiem kopā  11:00 – 11.45 Konferenču zālē.

II

Tikšanās ar programmu direktorēm  plkst. 12:00: ar E.Lielo – 102.klausītavā, 1.stāvā; ar G.Innusi – Konferenču zālē, 1.stāvā.

Pilna laika vakara nodaļas 2.kursu bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana”un „Finanses” studentiem

·

 

02.09.2015.

I

Tikšanās visiem kopā no plkst. 18:00 līdz plkst. 18:45 Konferenču zālē, 1.stāvā.

II

Tikšanās ar programmu direktorēm no plkst. 18:50 – 19:30: ar E.Lielo – 102.klausītavā, 1.stāvā; ar G.Innusi – Konferenču zālē, 1.stāvā.

III

 Nodarbība:  plkst. 19:30  līdz plkst. 21:10 (auditoriju skat. lekciju sarakstā BAIS).

Pilna laika vakara nodaļas 4.kursu bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Finanses” un „Risku vadība un apdrošināšana” studentiem

 

03.09.2015.

I

Tikšanās visiem kopā no plkst. 18:00 līdz plkst. 18:45 Konferenču zālē, 1.stāvā.

II

Tikšanās ar programmu direktoriem no plkst. 18:50 – 19:30: ar E.Lielo – 102. klausītavā, 1.stāvā; ar G.Innusi – Konferenču zālē, 1.stāvā; ar M.Krastiņu – 204. klausītavā, 2.stāvā.

III

 Nodarbība:  plkst. 19:30  līdz plkst. 21:10 (auditoriju skat. lekciju sarakstā BAIS).

Nepilna laika 1.kursu pirmā līmeņa studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” un bakalaura studiju programmas „Finanses” studentiem

05.09.2015.

Tikšanās visiem kopā no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 205 klausītavā, 2.stāvā.

Pēc svinīgā pasākuma notiks tikšanās ar programmas direktoriem un nodarbības.