2. starptautiskā konference par vides ilgtspēju dabas resursu apsaimniekošanā

11.11.2022.

2022.gada 1.novembrī, attālinātā formātā, norisinājās otrā starptautiskā konference par vides ilgtspēju dabas resursu apsaimniekošanā (2nd International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management / ISCES 2022), ko organizēja Banku augstskolas Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija, Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Nacionālo ūdens un vides inženierzinātņu universitāti (National University of Water and Environmental Engineering, Ukraina).

ISCES ir zinātniski recenzēta starptautiska konference, kas ir vadošs zinātnisks forums ar starptautisku ekspertu līdzdalību ilgtspējīgas attīstības pētniecības, resursu pārvaldības un aprites ekonomikas jomās. Konferences mērķis bija izpētīt vides ilgtspējas tendences dabas resursu apsaimniekošanā, aprites ekonomikas vadībā un vides inženierzinātnēs. Konferencē tika prezentēti konceptuāli, empīriski un metodoloģiski pētījumi, kā arī valstu gadījumu pētījumi par dažādām ilgtspējas attīstības tēmām. Tā ir iespēja pieredzes apmaiņai, jaunu sadarbību veidošanai un savu pētījuma rezultātu popularizēšanai.

ISCES 2022 konferencē izskanēja pētījumi un gadījumu pētījumi par sekojošajām tēmām: Zaļais bizness un korporatīvā pārvaldība (Green Business and Corporate Governance), Digitālā ilgtspēja un “Net-Zero” ekonomika (Digital Sustainability and Net-Zero Economy), Aprites ekonomika un bioekonomika (Circular Economy and Bioeconomy), Dabas resursu attīstība (Natural Resource Development), Iespējamā sociālā atbildība (Potential Social Responsibility), Ekoloģiski droši resursu tehnoloģiskie procesi (Resources Ecologically Safe Technological Processes), Vides noteikumi un ilgtspējīgas attīstības tiesiskie aspekti (Environmental Regulations and Legal Aspects of Sustainable Development), Ekoloģiski ilgtspējīga infrastruktūra un atjaunojamā enerģija (Environmentally Sustainable Infrastructure and Renewable Energy) un Ilgtspējīgs ūdens izmantojums, agrikultūra un bioloģiskā lauksaimniecība (Sustainable Water Use, Agriculture and Organic Farming).

Konferencei tika iesniegti vairāk kā 80 pētnieciskie raksti, kuri tika akceptēti publicēšanai IOP konferences krājumā:  Earth and Environmental Science, and have been peer-reviewed through editorial procedures. Konferences laikā, bija iespēja klausīties lielāko daļu no tiem, kā piemēram, “Products brand marketing strategy based on environmental friendliness agricultural innovation: China-Ukraine’s case”, “Accelerating digital business growth in a green economy and environmental sustainability”, “Strategic alternatives for the development of the agricultural sector in conditions of environmental sustainability”, “Sustainable development of destination Bulgaria through alternative forms of tourism” un daudzi citi. Visi pētnieku iesniegtie raksti tika rūpīgi pārskatīti, lai atbilstu Starptautiskā publikāciju standarta prasībām. Tos izskatīja kvalificēti eksperti konferences komitejas izvēlētajā jomā.

Andris Nātriņš, Banku augstskolas padomes priekšsēdētāja vietnieks:

“ISCES konference ir nozīmīgs notikums no vairākiem aspektiem. Galvenais no tiem, protams, izriet no tematiskās ievirzes – zaļā un ilgtspējas joma ir visaugstākā prioritāte globālā mērogā. Man ir gandarījums un lepnums par to, ka Banku augstskolas pētnieki profesores Dzintras Atstājas vadībā to jau ilgstoši un konsekventi attīsta starptautiskas nozīmes pētniecības iniciatīvās un projektos. ISCES konference tam ir apliecinājums. Attiecībā uz tikko aizvadīto konferenci, vēlētos izcelt vēl vienu sadarbības aspektu, kas ir nozīmīgs kara jeb Krievijas agresijas Ukrainā laikā. Banku augstskola turpina pirms dažiem gadiem aizsākto sadarbību ar Ukrainas kolēģiem, atbalstu Ukrainas pētniekiem uzlūkojot kā savu misiju, līdztekus citām agresijā cietušo Ukrainas iedzīvotāju – gan akadēmiskās jomas, gan bēgļu ģimeņu atbalsta aktivitātēm. Šī konference turpina kritiskajā laikā nozīmīgas Ukrainas zinātniekiem kopīgas aktivitātes pētniecībā, nodrošinot kopīgas zinātniskas publikācijas, kvalifikācijas celšanu un citus pieredzes apmaiņas pasākumus. 

Man ir patiess prieks, ka ISCES konferences starptautiskais mērogs arvien izvēršas plašumā, aptverot sadarbības partnerus nu jau no 34 valstīm. Ļoti ceram, un darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai šī kopiena varētu nākamā gada konferencē pulcēties Banku augstskolā klātienē.” 

Banku augstskolas profesore, Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas vadītāja, Dr.oec. Dzintra Atstāja:

Man ir patiess gandarījums, prieks un lepnums, ka tieši Banku augstskolas reputācija un sadarbības partneri piesaistīja plašu interesentu loku no visas pasaules. Tā ir iespēja parādīt, ka COVID 19 pandēmija un karš Ukrainā mums ir atvēruši jaunas darba formas un iespējas efektīvai sadarbībai un pieredzes apmaiņai. Nav tāda spēka, kas apturētu zinātni, pētniecību un sadarbību!

Izmalijas Valsts humanitāro zinātņu universitātes (Ukraina) Ekonomikas, grāmatvedības un vadības departamenta vadītājs, profesors Dr.oec. Viktors Kovals:

Konferences nozīmīgums, neskatoties uz daudzajām problēmām Ukrainā, saistīts ar šāda zinātniska notikuma iespējamību, lai atbalstītu pašreizējās pētniecības aktivitātes Ukrainā, attīstītu atbalstu līgumiem attālinātā darbā.

Vēlos izteikt gandarījumu par konferences rezultātiem, atzīmēt labo organizāciju, prezentāciju augsto zinātnisko līmeni, kā arī šādu diskusiju vērtību, kas ļauj apmainīties viedokļiem un zinātniskām idejām ar kolēģiem no citām izglītības iestādēm un pētniecības centriem.”

Profesors Valentin Molina-Moreno Ph.D Ekomonikā, Profesors Granadas universitātes Biznesa vadības departamentā (Spānija):

“Man bija patiess prieks piedalīties šajā konferencē. Jūtos ļoti lepns par organizatoriem. Es vēlos pateikties Jums par solidaritāti ar Ukrainas tautu, par jūsu dziļo uzticību Ukrainas universitātēm, par jūsu brīvību un lielo atbildības sajūtu akadēmiskajai pasaulei. To ciena daudzi profesori visā pasaulē. Šajā konferencē mums bija daudz dažādu pētījumu un pētījumu gadījumu par tēmām Ukrainas kontekstā un atsevišķu notikumu ietekmi. Es, kā arī daudzi citi mani kolēģi, novērtējam to, ko Jūs esat paveikuši un apsveicam ar to.”

Dr. Nomy Dickman, Novērtējuma departamenta vadītājs Bar Ilan universitātes (ar ko Banku augstskola jau ilgstoši sadarbojas) Azrieli Medicīnas fakultātē (Izraēla):

 “Azrieli fakultāte atrodas Safed pilsētā, kas atrodas Izraēlas Ziemeļos un ir mājas Izraēlas piektajai medicīnas skolai, kas tika atklāta 2011.gadā. Mūsu fakultātē ir 28 pētnieku grupas un mums ir sadarbība ar 6 Izraēlas slimnīcām. Oktobra nogalē mēs uzņēmām aptuveni 140 jaunos medicīnas studentus, kā arī bakalaura studiju līmeņa studentus biomedicīnā un veselības zinātņu jomās.

 Tas ir pagodinājums būt šeit, šī iespēja uzņemt dalībniekus otrajā starptautiskā konference par vides ilgtspēju dabas resursu apsaimniekošanā. Šī ir lieliska iespēja mācīties par nozīmīgiem pētījumiem, kuri tiek integrēti attiecīgajās jomās, kā arī, bez šaubām – dalīties ar citiem zināšanās ar cerību, ka tīklošanās veicinās nākotnes sadarbības. Konferences organizatori radīja ļoti interesantu un noderīgu programmu.”

 Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāns, profesors, dr.iur. Jānis Grasis:

“Latvijas nav pārbagāta ar dabas resursiem, tomēr arī mums ir smiltis, dolomīts, ģipšakmens, māls un kūdra. Jāpiemin arī meža resurss un protams dzeramais ūdens. Pēc aprēķiniem Latvija ieņem 4.vietu Eiropā ar dzeramā ūdens krājumiem, jeb aptuveni 20 000 m3 rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Tieši daba kā nākotnes kapitāls ir viens no 7 attīstības prioritārajiem virzieniem Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam. Mums šodien ir jādomā par prasmīgu dabas resursu izmantošanu, tos saglabājot arī nākotnes paaudzēm.”

Konferencē piedalījās vairāk nekā 300 dažādu jomu speciālistu no Latvijas, Spānijas, Izraēlas, Albānijas, Ukrainas, Moldovas, Gruzijas, Indonēzijas un Vjetnamas. Paldies organizatoriem par paveikto darbu konferences organizēšanā un plānošanā. Konferenci ievadīja galvenie runātāji: Prof. Dr.oec. Dzintra Atstāja (Latvija), Prof. Valentin Molina Moreno (Spānija), Dr. Reis Mulita (Albānija), Prof. Dr. Brahm Sharma (Indija), Dr. Dickman Nomy (Izraēla) un Prof. Dr. Jānis Grasis (Latvija). Paldies organizatoriem un dalībniekiem! Uz tikšanos nākamajā konferencē un projektos!

“It was my great pleasure. Thanks for this opportunity.”

Reis Mulita, PhD, Asociētais profesors, Starptautiskā un projektu biroja vadītājs Kanādas tehnoloģiju institūtā (Albānija)

“You have a wonderful response for the conference, so many paper presenters. I really enjoyed being in your wonderful conference. Many thanks for inviting me.”

Brahm Sharma, PhD, profesors, Pearl akadēmijā (Bangalore) un AIMS Ilgtspējas centra direktors (Indija)

 

Vairāk par konferenci meklē šeit: isces — International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (eu-science.com)

Banku augstskolas Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija  ir augstskolas struktūrvienība, kuras mērķis ir veikt pētījumus, aktualizēt ilgtspējas un efektivitātes metožu praktisko pielietojumu pētniecībā, studiju procesā, kā arī publiskā un privātā sektora uz ilgtspējas un efektivitātes principiem vērsto politiku, procesu, sistēmu un atsevišķu aktivitāšu izveidē vai īstenošanā. BA Ilgtspējas un efektivitātes laboratorija šobrīd koordinē šādus projektus: