Iļjas Arefjeva promocijas darba aizstāvēšana

18.04.2017.

2017.gada 9.maijā plkst. 14:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3,  notika RISEBA Promocijas padomes atklātā sēde, kurā Iļja Arefjevs veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu Aliansē ar bankām ietilpstošo pensiju līdzekļu pārvaldītāju darbības efektivitātes novērtējums” doktora zinātniskā grāda Vadībzinātnē iegūšanai.

Apsveicam jauno zinātņu doktoru!

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties šeit – promocijas darbs, kopsavilkums.