Turpinās reflektantu uzņemšana, kuri diplomus saņēmuši pirms 2021. gada

27.05.2021.

2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanas procesu Banku augstskola sāk ātrāk nekā citus gadus, sākums  – šī gada 15. martā. Tiek gaidīti topošo studentu iesniegumi, kuri savu iepriekšējo izglītību jau ir ieguvuši, tātad, nepieciešamo izglītību apliecinošais dokuments ir saņemts līdz 2021.gadam.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:Veicinot cerīgu skatu nākotnē jau tagad, sākam 2021./2022. akadēmiskā gada uzņemšanu visās studiju programmās divus mēnešus ātrāk. Aicinām sākt laikus iepazīt mūsu studiju programmas ATVĒRTO DURVJU DIENĀS, kuras rīkojam regulāri, un izdarīt savu izvēli – pieteikties studijām Banku augstskolā! Iesaistoties uzņemšanas procesā pašlaik jau agrā pavasarī, jums būs iespēja saņemt individuālu izvērstāku informāciju par visām studiju programmām, labāk iepazīt Banku augstskolu ilgākā laika periodā un jau pamazām iejusties studenta lomā. Teiksim tā – kļūsti par Banku augstskolas studentu tagad, bet sāc studijas 1.septembrī!

Banku augstskola kā biznesa vadības un finanšu izglītības iestāde sniedz iespēju saviem studentiem kļūt par finanšu nozares un biznesa procesu vadības ekspertiem, apgūstot kādu no augstskolas studiju programmām pirmā līmeņa augstākajā izglītībā un bakalaura un maģistra studiju programmās.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS bakalaura studiju programmām: https://www.ba.lv/augstskola/zina/atverto-durvju-diena-bakalauru-studiju-programmam-13-aprili-tiessaiste/

ATVĒRTO DURVJU DIENAS maģistra studiju programmām:

https://www.ba.lv/augstskola/zina/atverto-durvju-diena-magistra-studiju-programmam-23-marta-tiessaiste/

15.martā uzņemšanas process sākas:

Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmāGrāmatvedība un finanses

Profesionālā bakalaura studijām:

Biznesa procesu vadība (visas formas)

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Finanses

Starptautiskās finanses (ENG)

Profesionālā maģistra studijām:

Finanses

Finanšu vadība

Uzņēmējdarbības vadīšana

Inovatīvā uzņēmējdarbība

Starptautiskās finanses un banku darbība

Kiberdrošības pārvaldība

Nāc un reģistrē savu izvēli savlaicīgi:  https://uznemsana.ba.lv/