Banku augstskola un Latvijas Universitāte 12.janvārī noslēdz partnerības līgumu par mērķsadarbības pasākumu īstenošanu

16.01.2016.

IMG_6577ligumsBanku augstskola un Latvijas Universitāte 12.janvārī noslēdza partnerības līgumu par mērķsadarbības pasākumu īstenošanu, kas paredz zināšanu partnerību, resursu partnerību, kā arī partnerību kopīgu mērķu sasniegšanai.

Kā norāda Banku augstskolas rektors asoc. prof Andris Sarnovičs, šādi sadarbības projekti mūsdienās ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu augstākās izglītības jomā, jo palīdz maksimāli efektīvi izmantot resursus, lai celtu augstākās izglītības līmeni un tās starptautisko konkurētspēju.

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs