10.oktobrī Banku augstskolā eksperti diskutēs par kiberdrošību Latvijā

07.10.2014.

Piektdien, 2014.gada 10.oktobrī, Banku augstskolā notiks apaļā galda ekspertu diskusija “Kiberdrošības pārvaldības kompetences veidošana Latvijā: perspektīvie virzieni un izaicinājumi”.

Diskusijā piedalās eksperti no Aizsardzības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Banku augstskolas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, bankām, kā arī informācijas tehnoloģiju un kiberdrošības speciālisti no dažādiem uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām.

Diskusijas mērķis ir novērtēt kiberdrošības pārvaldības lomu efektīvas kiberdrošības stratēģijas īstenošanā publiskā un privātā sektora institūcijās un uzņēmumos Latvijā, kā izšķirošu faktoru akcentējot kompetences veidošanu šajā jomā.

Katra organizācija, kuras mērķis ir ilgtspējīga un uz klientu vērsta darbība, ir ieinteresēta saviem klientiem nodrošināt kvalitatīvus un drošus pakalpojumus. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) plašais pielietojums ir izmainījis sabiedrības ikdienas paradumus un radījis jaunas iespējas fiziskās un digitālās rīcības saplūšanai. Tās ir gan iespējas, gan arī draudi, par kuru nopietnību varbūt ne vienmēr aizdomājamies.

Kiberdrošības pārvaldības mērķis ir nodrošināt drošu un uzticamu uzņēmējdarbības vidi, kurā iespējama drošu, kvalitatīvu un uzticamu pakalpojumu sniegšana un saņemšana. Tāpēc jautājumi par kiberdrošības pārvaldību skatāmi daudz plašākā kontekstā, nekā tikai IKT infrastruktūras pieejamības, integritātes un konfidencialitātes nodrošināšana, uzņēmuma reputācijas, komercnoslēpumu un „know how” aizsargāšana.

10.oktobra apaļā galda diskusiju vadīs Banku augstskolas Pētniecības direktors Andris Nātriņš. „Kiberdrošība, kuras galvenā funkcija ir nodrošināt institūciju un uzņēmumu darbības nepārtrauktību un aizsardzības spējas pret kiberuzbrukumiem,  ir stratēģiska līmeņa vadības jautājums, kam nepieciešama īpaša kompetence. Tās veidošana ir valsts mēroga prioritārs uzdevums, kura sekmīgai norisei nepieciešama laba sadarbība starp institūcijām, kuru atbildības jomā ietilpst kiberdrošiba, un uzņēmumiem, institūcijām un organizācijām, kas izstrādā risinājumus vai  risina šos jautājumus savām vajadzībām, kā arī augstākās izglītības institūcijām. Domāju, ka diskusija ar augsta līmeņa ekspertu iesaisti sniegs savu ieguldījumu šī uzdevuma īstenošanā,” uzsver A.Nātriņš.

Plašsaziņas līdzekļu ievērībai:

Mediju pārstāvji laipni aicināti piedalīties apaļā galda ekspertu diskusijā “Kiberdrošības pārvaldības kompetences veidošana Latvijā: perspektīvie virzieni un izaicinājumi”, kas notiks 2014.gada 10.oktobrī plkst.14.00 Banku augstskolā, 101.telpā. 

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378,
www.ba.lv