10 jaunie doktoranti uzsāk studijas kopīgajā doktorantūras programmā „Biznesa vadība”

13.01.2016.

Banku augstskolā 9. janvārī savas studiju gaitas uzsāka desmit jaunie doktoranti programmā „Biznesa vadība”, kuru kopīgi īsteno Banku augstskola un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa vadības augstskola (RISEBA). Programmā kā stratēģiskie partneri darbojas Rīgas Ekonomikas augstskola un Kaizerslauternas augstskola (Vācija).

Doktorantūras studiju uzsākšanas pasākumā jaunos doktorantus uzrunāja abu augstskolu vadība Dr. A.Sarnovičs, Dr. T.Vasiļjeva un programmas vadošie profesori Dr. V.Kozlinskis un Dr. T.Volkova. Profesori uzrunās jaunos doktorantus iepazīstināja ar nākotnes uzdevumiem un perspektīvām, apliecinot, ka šis augstākais izglītības līmenis uzliek lielu atbildību, jo domāts zinātnes virzīšanai un nozares attīstības sekmēšanai.

Ar savu pieredzi par studijām doktorantūrā un grāda iegūšanas procesu dalījās  bijusī  doktorante Dr.sc.administr. Signe Enkuzena, kura 2014.gadā veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu par Vadītāju mācību izvērtējumu pakalpojumu sektora uzņēmumos Latvijā un tā pilnveides iespējām.

Kā norāda BA doktora studiju programmas direktore Dr. V.Vikmane, doktorantūra ir lieliska iespēja uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem apkopot savu praktisko pieredzi, kā arī izstrādāt jaunas atziņas  biznesa vadībā, t.i., turpināt savu zinātniski pētniecisko izglītību un iegūt doktora grādu vadībzinātnē. Ņemot vērā, ka vadībzinātņu apakšnozare Biznesa vadība sāka veidoties tikai pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, jebkurš sekmīgs promocijas darbs ir nozīmīgs ieguldījums šīs zinātnes nozares attīstībā.

Kopīgā doktora studiju programma  „Biznesa vadība” tiek īstenota jau  desmito gadu un līdz šim brīdim promocijas darbus ir aizstāvējuši 12 doktoranti.

Foto galerija no pasākuma.

Saistītas ziņas