Veneranda Grišāne

Veneranda Grišāne

  • Docente

Darba pieredze un izglītība

V.Grišāne Banku augstskolā strādā kā docente Finanšu katedrā, vadot šādus studiju kursus:

  • Finanšu grāmatvedība;
  • Grāmatvedības pamati;
  • Lietvedība.

V.Grišānei ir vairāk kā 30 gadu pedagoģiskā darba stāžs, tai skaitā 21 gadu strādājot Banku augstskolā. V.Grišāne darbu augstskolā sākusi kā vieslektore, bet kopš 2004.gada ievēlēta docenta amatā. V.Grišāne arī regulāri iesaistās ikgadējā starptautiskajā studentu projekta „Eiropas nodokļi un grāmatvedība praksē” (ETAP)  norisē. Iepriekš V.Grišāne pasniegusi ekonomiskos un juridiskos priekšmetus Latvijas Republikāniskajā neklātienes lauksaimniecības tehnikumā, kā arī grāmatvedību un lietvedību SIA “JotaR” organizētajos tālākizglītības kursos. V.Grišānei ir ilggadēja darba pieredze, strādājot par galveno grāmatvedi vairākos uzņēmumos un valsts iestādēs.

Strādājot Banku augstskolā V.Grišāne vairākus gadus darbojusies arī dažādos sabiedriskos amatos: kā vēlēta Banku augstskolas Satversmes sapulces locekle, Banku augstskolas Senāta priekšsēdētāja vietniece un Revīzijas komisijas locekle.

V.Grišāne augstāko izglītību ieguvusi Latvijas Valsts universitātē, saņemot grāmatveža diplomu, ekonomista diplomu un sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā.

Lasīt vairāk Sakļaut

Publikācijas

Grāmatas:

  • Grišāne, V., Ziemele, A.Uzdevumu krājums grāmatvedībā, 1.daļa. Rīga: Banku augstskola, Finanšu katedra, 2009;
  • Grišāne, V., Ziemele, A.Uzdevumu krājums grāmatvedībā, II. Un III. daļa. Rīga: Banku augstskola, Finanšu katedra, 2010.
Lasīt vairāk Sakļaut